Creșterea calității programelor de studii de licență și master în domeniile Mecatronică și robotică și Inginerie industrială prin armonizarea acestora cu cerințele pieței muncii și transferul transnațional de know-how (137094)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
12.06.2015
Data inceperii proiectului
14.05.2014
Data terminarii proiectului
13.11.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
BOLOGA Octavian
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
1.2
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
156
Beneficiar
Universtatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul principal al proiectului se refera la cresterea relevantei programelor de‎
studii prin armonizarea continutului planurilor de invatamant si al fiselor‎
disciplinelor din domeniile Mecatronica si robotica si Inginerie industriala cu‎
cerintele pietei muncii, prin imbunatatirea pregatirii de specialitate oferite‎
studentilor si orientarea activitatilor de cercetare si elaborare a proiectelor de‎
diploma si lucrarilor de disertatie spre tematici concrete, lansate de companiile‎
industriale si prin cresterea gradului de implicare a comunitatii de afaceri in‎
definirea programelor de studii universitare.‎
Obiective specifice
OS1: Realizarea de studii si analize pentru identificarea principalelor cerinte ale angajatorilor privind pregatirea profesionala a absolventilor programelor de studii din domeniile Inginerie industriala si Mecatronica si robotica si a corelarii acestora cu oferta universitatii OS2: Dezvoltarea curriculara si adaptarea programelor de studii din domeniul Inginerie industriala la noile paradigme ale proiectarii si fabricatiei asistate de calculator, inclusiv revizuirea materialelor didactice existente, OS3: Dezvoltarea de parteneriate transnationale si nationale pentru transferul de bune practici, respectiv pentru incurajarea contactului direct intre studenti si companii in scopul realizarii unor proiecte de cercetare (lucrari de diploma si lucrari de dizertatie) cu tematici lansate de companii, OS4: Incurajarea dobandirii unei pregatiri profesionale cat mai flexibile prin dotarea laboratorului interdisciplinar si dezvoltarea unei sectiuni in cadrul Bibliotecii Universitare, pentru a facilita adaptarea rapida a membrilor grupului tinta (studenti) la evolutia dinamica a pietei muncii OS5: Promovarea celor doua domenii inovatoare de studii prin actiuni de tipul “Zilele carierei” sau “Zilele portilor deschise” in vederea cresterii notorietatii si stimularii unui curent de opinie favorabil alegerii unei profesii de inginer in domeniile Inginerie industriala si Mecatronica si robotica OS6:‎
Formarea si exersarea capacitatilor antreprenoriale si a notiunilor de‎
managementul schimbarii in vederea dezvoltarii unei culturi organizationale, , a‎
notiunilor specifice celor doua domenii de interes si a unui leadership performant‎
pentru membrii grupului tinta (studen i); OS7: Elaborarea, testarea si implementarea unei retele de transfer de know-how intre absolventii celor doua domenii si viitorii absolventi OS8: Asigurarea vizibilitatii si promovarii proiectului in conformitate cu prevederile contractuale si cu instructiunile cuprinse in Manualul de identitate vizuala, printr-o varietate de mijloace de promovare ObS9:Incadrarea in calendarul stabilit al activitatilor si gestionarea eficienta si judicioasa a bugetului cu indeplinirea obiectivelor proiectului si atingerea indicatorilor propusi ‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
1.712.760,68 RON
Valoare finantata din fonduri europene
1.292.449,21 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
386.056,26 RON
Valoarea contributiei proprii
34.255,21 RON
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
8
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Bologa Octavian‎
Radu Breaz‎
Gabriel Racz, ‎
Nicolae Bercan‎
Marcu Frăţilă ‎
Ilie Popp‎
Mihai Mihăiţă‎
Valentin Oleksik‎
Adrian Pascu,
Partenerii proiectului si rolul acestora
Asociatia Generala a Inginerilor din Romania‎
Experienta partenerului in dezvoltarea culturii industriale si promovarea domeniilor de cercetare inovative va fi valorificata prin: oferirea accesului la baza de date detinuta de AGIR in vederea identificarii companiilor ce deruleaza activitati in domeniile Mecatronica si robotica si Inginerie industriala; publicarea pe site-ul partenerului si in ziarul propriu a comunicatelor de presa referitoare la lansarea, implementarea si finalizarea proiectului; expertiza editoriala a partenerului va contribui la identificarea publicatiilor cu valoare inovativa in domeniile vizate de proiect pentru dezvoltarea sectiunii de documentare din cadrul bibliotecii Liderului de parteneriat; diseminarea rezultatelor studiilor si cercetarilor documentare pentru promovarea noilor tehnologii realizate in ultima perioada de reprezentantii AGIR; membrii ai Societatilor profesionale si cercurilor organizate in cadrul partenerului (Societatea Femeilor Inginer, Societatea pentru Protectia Mediului, Societatea de Energii Regenerabile) vor participa la workshopurile organizate prin proiect si vor impartasi exemple de bune practici pe tematicile abordate (egalitatea de sanse in dezvoltarea unei cariere in domeniu, antreprenoriat)
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect