Inserţie activă pe piaţa muncii prin FORMare profesională inovativă în domeniul INGineriei – FORMING (134003)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
12.06.2015
Data inceperii proiectului
01.05.2014
Data terminarii proiectului
30.09.2015
Durata proiectului
17 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
COFARU Nicolae Florin
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
5
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
5.1
Beneficiar
Universitatea Politehnica din Bucuresti
Obiectivul general
Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 1000 de şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin furnizarea de servicii integrate şi inovative de consiliere, mediere şi formare profesionala personalizată în domeniul ingineriei
Obiective specifice
OS1.Corelarea ofertei de competenţe a GT cu cerinţele pieţei muncii regionale şi elaborarea ofertei de formare profesională adaptată specificului regional şi sectorial.‎
OS 2.Creşterea gradului de (re)integrare pe piaţa muncii a GT prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de informare, consiliere, mediere şi formare profesională.‎
OS 3. Utilizarea de elemente inovatoare, moderne, inclusiv instrumente TIC şi e-learning, în furnizarea serviciilor de informare şi consiliere, mediere şi formare profesională către GT.‎
OS 4. Creşterea vizibilităţii cu privire la competenţele profesionale, în continuă schimbare, cerute în domeniul ingineriei, sprijinind GT într-o mai bună orientare şi ocupare profesională‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
13.975.955,75 RON
Valoare finantata din fonduri europene
13.700.574,21 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
275.381,54 RON
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
10
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
COFARU NICOLAE FLORIN‎
PETRUSE RADU‎
CIOROGAR GABRIELA‎
BĂDILĂ DANIELA‎
PASCU RADU VASILE‎
BRÎNDAȘU PAUL DAN‎
FLOREA ADRIAN‎
ŞIPOŞ ANCA‎
BADESCU MIRCEA‎
CRISTEA GABRIELA-ELENA
Partenerii proiectului si rolul acestora
S. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti - formare profesională în inginerie‎
P1. SC ASCENDO SRL - mediere, consiliere, orientare profesională a GT ‎
P2. Universitatea "Politehnica" din Timişoara - formare profesională în inginerie‎
P3. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - formare profesională în inginerie‎
P4. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi - formare‎
profesională în inginerie‎
P5. SC The Red Point SRL - platformă IT
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect