Construiește-ți cariera, pas cu pas! Consiliere și orientare profesională pentru elevii din regiunile Centru și Sud – Est (132690)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
12.06.2015
Data inceperii proiectului
01.05.2014
Data terminarii proiectului
30.09.2015
Durata proiectului
17 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
ILIE Livia
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
2.
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
2.1
Beneficiar
DONIT - Brașov
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă corelarea eficientă între sistemul de învățământ și piața muncii prin activități de consiliere și orientare profesională în vederea dezvoltării aptitudinilor de muncă a 60.000 de elevi, absolvenți ai liceelor teoretice și vocaționale din regiunile Centru și Sud – Est. Proiectul vizează creșterea adaptabilității tinerilor absolvenți la cerințele pieții muncii și la cerințele specifice locului de muncă.
Obiective specifice
OS1 – Îmbunătățirea calității serviciilor de consiliere și orientare în carieră pentru asistarea a 60.000 de elevi din clasele terminale (a XI și a XII-cea), de la liceele teoretice și vocaționale, în alegerea unei cariere. Prin acest obiectiv se are în vedere consilierea și orientarea pentru carieră a elevilor, sprijinirea dezvoltării personale pentru a facilita alegerile ulterioare ale acestora în ceea ce privește urmarea studiilor superioare sau inserția ulterioară pe piața muncii.‎‎
OS2 – Conștientizare și popularizare în rândul elevilor în vederea facilitării tranziției de la statutul de elev la studenți sau la acela de angajați prin realizarea unei campanii de informare.‎‎
OS3 – Oferirea de suport pentru activități de consiliere și orientare profesională prin realizarea de vizite de studiu/excursii tematicii la Universități partenere. Opțiunea profesională este privită prin urmare ca o expresie a personalității individului care optând pentru o anumită profesie optează în fond pentru un anumit mod de viață, un rol și un statut bine definit.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
2.022.916 RON
Valoare finantata din fonduri europene
1.777.333,99 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
13
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
1. Coordonator partener - Ilie Livia Puia‎‎
2. Consilier orientare - Mara Lucia‎‎
3. Consilier orientare - Morandău Elena Felicia‎‎
4. Expert educaţional - Silişte Delia‎‎
5. Expert educaţional - Comşa Dorin‎‎
6. Expert educaţional - Petracu Daniela‎‎
7. Expert educaţional - Bratu Renate‎‎
8. Psiholog - Iordănescu Cornelia‎‎
9. Psiholog - Drăghici Aurelia‎‎
10. Expert TIC - Lup Valentin‎‎
11. Secretar - Andrei Tatiana‎‎
12. Inspector RU - Lisnic Ana‎‎
13 Contabil - Roman Diana
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect