Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) (133675)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
04.08.2015
Data inceperii proiectului
15.05.2014
Data terminarii proiectului
16.11.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
TITA Ovidiu
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
1
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
1.5
Beneficiar
Academia Română, Filiala Iaşi
Obiectivul general
Proiectul “Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale” răspunde acestei necesităţi prin obiectivul general pe care şi-l propune: sprijinirea a 84 de doctoranzi şi 56 de doctori (absolvenţi în ultimii cinci ani) specializaţi în filosofie, ştiinţe sociale şi umaniste (antropologie, bioetică, economie, litere, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, sociologie, studii culturale, ştiinţe cognitive, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe istorice, ştiinţe juridice etc.) pentru a urma şi dezvolta o carieră performantă în cercetare. Vor fi sprijiniţi, de asemenea, şi doctoranzii şi doctorii (absolvenţi în ultimii cinci ani) specializaţi în ştiinţe tehnice şi exacte care abordează şi din perspectiva filosofică, etică, sociologică sau economică probleme specifice domeniului lor de cercetare.
Obiective specifice
1. Constituirea unui cadru academic şi instituţional stimulant şi adecvat cercetării interdisciplinare, de impact naţional şi internaţional prin: oferirea de burse lunare; finanţarea activităţilor ştiinţifice întreprinse în cadrul Proiectului (participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea de volume); constituirea a 14 grupe de lucru interdisciplinare, focalizate pe teme de cercetare;‎‎
2. Instruirea bursierilor în spiritul exigenţelor moderne ale cercetării şi al dezideratelor specifice strategiilor europene de dezvoltare prin intermediul programelor intensive de training, consiliere şi coordonare (conferinţe şi şcoli de vară, workshop-uri pe diferite teme, cursuri de formare cu privire la managementul cercetării etc.);‎‎
3. Facilitarea accesului la cunoaştere şi informaţie integrate şi de dată recentă prin extinderea bazelor de date existente (cărţi, reviste electronice) şi prin organizarea şi dezvoltarea unui centru de informare şi documentare (biblioteca) deschis tuturor beneficiarilor şi specialiştilor în domeniile de cercetare specifice Proiectului, dar şi prin accesul la centrele europene de informare, documentare sau/şi formare şi pregatire profesională;‎‎
4. Susţinerea colaborărilor interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional, cu scopul realizării schimbului de experienţă, al importului de know-how, al realizării de convergenţe tematice cu cercetarea ştiinţifică europeană prin constituirea unui consorţiu cu institute de cercetare sau/şi universităţi europene de prestigiu;‎‎
5. Susţinerea tinerilor cercetători în construirea sau/şi îmbunătăţirea imaginii profesionale și în promovarea/diseminarea eficientă a rezultatelor cercetărilor lor atât la nivel naţional, cât şi internaţional prin: organizarea unei conferinţe internaţionale; susţinerea participărilor la conferinţe internaţionale; stimularea publicării de cărţi, dar şi de articole în reviste româneşti sau străine recunoscute şi apreciate de comunitatea academică internaţională; finanţarea și promovarea la nivel internațional a două reviste indexate în BDI, etc.‎‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
820.819 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
4
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
prof. univ. dr. ing. Ovidiu Tita ‎‎
prof univ. dr. ing. Constantin Oprean ‎‎
Scarlat Doina Maria‎‎
Georgescu Cecilia
Partenerii proiectului si rolul acestora
(P1) Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; ‎‎
(P2) Universitatea din Bucureşti; ‎‎
(P3) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere; ‎‎
(P4) LABORATORIO ATHENA
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect