A.C.I.P. - Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii, pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Centru si Nord-Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare (130106)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
04.08.2015
Data inceperii proiectului
02.05.2014
Data terminarii proiectului
31.10.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
KIFOR Stefania
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
6
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
6.3
Beneficiar
PATRONATUL ROMAN
Obiectivul general
Obectivul general al proiectului il reprezinta cresterea oportunitatilor de angajare a femeilor si acces egal la piata locurilor de munca prin participarea la programele de formare continua si prin promovarea unor masuri de asigurare a egalitatii de sanse, care vizeaza constientizarea modului de gandire al angajatorilor si, in egala masura, al potentialelor angajate, a existentei si functionarii principiului drepturilor egale, puse la dispozitie de S, P1, P2 si P3 pentru 1100 de participanti din regiunile Bucuresti-Ilfov, Centru si Nord Est. ‎‎
Implementarea proiectului vizeaza patru directii strategice:‎‎
-Implementarea si utilizarea instrumentelor TIC inovatoare au rolul de a facilita accesul la informatie si educatie atat persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile,dar si personalului implicat in activitati specifice‎‎
-Dezvoltarea abilitatilor si competentelor grupului tinta prin programe de calificare, specializare, perfectionare si egalitate de sanse si gen‎‎
-Campanii si seminarii de constientizare a drepturilor grupului tinta‎‎
-Diminuarea stereotipurilor sociale privind rolul femeii la locul de munca si determinarea politicii nondiscriminative in recrutarea, angajarea si dezvoltarea ulterioara a carierei femeilor.‎‎
Obiective specifice
OS1 – Organizarea de campanii de comunicare si de promovare privind accesul pe piata muncii prin participarea la programele de formare profesionala (calificare, initiere, specializare, perfectionare, egalitate de sanse si gen)‎‎
OS2 - Programe de sprijin pentru initierea unei afaceri participarea la seminarii a unui numar de 1440 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile, prin asistenta pentru 40 de persoane care vor sa inceapa o afacere, cursuri de calificare/recalificare/perfectionare pentru 1140 persoane;‎‎
OS3 – Accesul la o tehnologie inovatoare (eLearning) care, pe termen lung, va putea fi utilizata ca suport in dezvoltarea de cursuri on-line.‎‎
OS4 - Facilitarea accesului la informatie prin utilizarea tehnologiilor informatiei moderne prin participarea la cursul de formare TIC‎‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
13.217.081,21 lei
Valoare finantata din fonduri europene
12.952.739,38 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
264.341,62 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
7
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
3
Pe termen scurt din alta organizatie
4
Alte detalii
Echipa
Stefania KIFOR‎‎
Marius CIOCA‎‎
Gabriela CRISTEA‎‎
Sorin BORZA‎‎
Nicoleta DAN‎‎
Cristian DEAC‎‎
Isabela ROSCA‎‎
Iuliana BRATU‎‎
Vasile TABARA‎‎
Eugen STRAUTIU‎‎
Viorel BUCUR‎‎
Codruta DUMITRASCU‎‎
Constantin Manuel HILA‎‎
OANA Dumitrascu
Partenerii proiectului si rolul acestora
Beneficiar - Patronatul ROMAN activitati de Management, organizare Curs de formator, Curs de egalitate de sanse, Seminarii; ‎‎
P1 - ULBS -activitati principale: Cercetare privind diferentele bazate pe gen in ceea ce priveste profesiile, cariera si veniturile, Cursuri de perfectionare, Realizare studiu pentru evaluarea impactului si eficacitatii masurilor si interventiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune sociala‎‎
P2 - SIVECO SA -activitati principale: Dezvoltare portal educational si digitizare continut cursuri, Curs de initiere TIC;‎‎
P3 - Asociatia pentru Tineret FIDELITAS-activitati principale: Cursuri de calificare de nivel 1, 2 si 3.‎‎
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect