Studentii de azi, profesionistii de maine (137280)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
04.08.2015
Data inceperii proiectului
31.03.2014
Data terminarii proiectului
30.11.2015
Durata proiectului
20 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
KIFOR Claudiu Vasile
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
2
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
2.1
Beneficiar
Universitatea de Vest Timisoara
Obiectivul general
Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta aptitudinile de munca ale studentilor economisti in perioada stagiilor de pregatire practica si internship, realizate in cadrul unui parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri, in vederea imbunatatirii insertiei economistilor pe piata muncii. Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: Cresterea gradului de ocupare a viitorilor absolventi de programe de studii universitare de licenta si masterat in domeniul economic; Promovarea si dezvoltarea unui parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati, pe de o parte, universitati si mediul de afaceri, pe de alta parte, in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa a viitorilor economisti; Dezvoltarea si promovarea in parteneriat a unor programe de pregatire practica si internship inovatoare particularizate pentru fiecare student si pentru fiecare organizatie gazda; Cresterea interesului si responsabilitatii mediului de afaceri pentru practica studentilor prin dezvoltarea si promovarea unor programe de formare a personalului din organizatiile gazda cu rol de tutori, precum si prin organizarea unor schimburi de experienta si diseminare de bune practici; Dezvoltarea si furnizarea unui curs de orientare in cariera pentru studenti, care va include testarea aptitudinala a studentilor; Promovarea performantei studentilor in cadrul stagiilor de pregatire practica prin oferirea unor premii si oportunitati de internship pe baza rezultatelor obtinute; Generarea unui model inter-regional de parteneriat pe piata muncii pentru practica studentilor, care integreaza metode inovatoare, inclusiv folosirea metodelor si tehnicilor de e-learning, reaplicabil si adaptabil la alte regiuni sau domenii specifice si diseminarea bunelor practici pentru cresterea gradului de ocupare pe piata muncii. ‎‎
Îmbunătățirea inserției pe piața muncii în domenii profesionale relevante specializării studiate și propriului set de competențe, prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă a studenților ca urmare a participării la un program integrat de consiliere și orientare profesională.
Obiective specifice
O.S. 1) Creșterea adaptabilității la cerințele pieței muncii a 5000 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ superior în regiunile Vest, Centru, Nord-Vest, București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Vest, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională. O.S. 1.1) Construirea planului individual de dezvoltare profesională pentru un număr de 1000 de beneficiari ai proiectului selectați pe criterii ce asigură egalitatea de șanse, pentru participarea la etapa aprofundată a consilierii și orientării profesionale – sesiuni de evaluare specifică a aptitudinilor. ‎‎
O.S. 2) Dobândirea de cunoștințe privind modul de organizare și funcționare a unor entități economice de către 5000 de studenți, ca urmare a participării acestora la vizite de studiu la agenți economici reali, cu activitate relevantă pentru specializările de studiu ale beneficiarilor. Elementul central al proiectului este activitatea de consiliere si orientare profesionala a studentilor (A3), completata de activitatea de vizite de studiu in companii (A4), adresate unui numar de 5000 de studenti. Activitatile Management (A1) si Informare si publicitate (A2) au caracter suport. ‎‎
O.S. 3) Dezvoltarea capacității instituționale a universităților partenere de a furniza servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți, ca urmare a transferului de know-how de la partenerul privat pe durata livrării programului integrat de consiliere și orientare. ‎‎
O.S. 4) Informarea publicului cu privire la atitudinile și aptitudinile profesionale ale studenților pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă, prin elaborarea unei analize în urma participării celor 5.000 de studenți la activitatea de consiliere și orientare în carieră.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
2341569,54 lei
Valoare finantata din fonduri europene
2294738,15 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
46831,39 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
6
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Kifor Claudiu‎‎
Marginean Silvia‎‎
Benchea Dorina‎‎
Mihaescu Liviu‎‎
Boncut Mioara‎‎
Denes Calin
Partenerii proiectului si rolul acestora
S.C. Gi Group Staffing Company S.R.L.- furnizor autorizat atât pentru serviciile de consiliere şi orientare în carieră, cât şi pentru servicii de mediere a muncii pe piața internă; ‎‎
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,‎‎
Universitatea din Oradea,‎‎
Universitatea din București,‎‎
Academia de Studii Economice din București,‎‎
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași ‎‎
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.‎‎
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect