ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR INOVATIV ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR PRIN UTILIZAREA TEHNICILOR EDUCAŢIONALE MODERNE (141729)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
04.08.2015
Data inceperii proiectului
13.05.2014
Data terminarii proiectului
12.11.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
HERCIU Mihaela Ileana
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
1
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
1.2.
Beneficiar
Academia de Studii Economice, București
Obiectivul general
Îmbunătăţirea calității ofertei de studii pentru 5 programe de masterat - 3 programe din cadrul ASE București (Master în Managementul Afacerilor Internaționale, Master în Managementul Riscului Financiar Internațional și Master în Managementul Proiectelor Internaționale) și 2 programe din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu (Administrarea Afacerilor Internaționale și Strategii și Politici de Management Marketing ale Firmei) şi creşterea atractivității pentru absolvenţii studiilor de licenţă faţă de continuarea educaţiei universitare prin oferirea de programe performante, dezvoltarea oportunităţilor de învăţare centrate pe student, alinierea cu cerinţele pieţei forţei de muncă şi promovarea metodelor moderne de învăţare.
Obiective specifice
1.Actualizarea curriculei programelor de master prin adăugarea de materiale de învăţare moderne, centrate pe student şi relevante pentru piaţa muncii, adaptate conform CNCIS, în domeniul Managementului Proiectelor‎
2.Dezvoltarea şi implementarea de conţinut interactiv şi instrumente ajutătoare versatile de tip e-learning şi includerea utilizării lor în procesele de predare-învăţare pentru 210 studenţi înscrişi în sistemul de învăţământ superior în 5 programe de masterat‎
3.Flexibilizarea ofertei de formare a studenţilor prin dezvoltarea unei comunităţi online de învăţare care să pună la dispoziţia celor interesaţi resurse şi materiale digitale despre Project Management şi/sau îmbunătăţirea instrumentelor/serviciilor de documentare ştiinţifică şi acces la acestea‎
4.Consolidarea competenţelor profesionale a 16 cadre de personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
2.073.593,96 lei
Valoare finantata din fonduri europene
1.564.734 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
467.388,08 lei
Valoarea contributiei proprii
41.471,88 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
12
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Echipa de management‎
Herciu Mihaela Ileana – Coordonator proiect Partener 1‎
Popa Liliana – Responsabil financiar‎
Cărăuș Marian – Expert contabil‎
Echipa de implementare‎
Belașcu Lucian Aron – Director de curs‎
Ogrean Claudia Adela – Director de curs‎
Sava Raluca – Expert proiectare curriculară‎
Dumitrașcu Dănuț Dumitru – Expert proiectare curriculară‎
Oprean Camelia – Formator‎
Comaniciu Carmen – Formator‎
Troancă Dumitru – Formator ‎
Tileagă Cosmin Virgil – Formator‎
Faloba Viorica – Expert raportare
Partenerii proiectului si rolul acestora
ASE București – Beneficiar ; ‎
ULBS - Partener 1; ‎
ALPER – Partener 2
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect