Studentul consiliat - excelent viitor angajat (138850)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
04.08.2015
Data inceperii proiectului
04.04.2014
Data terminarii proiectului
04.09.2015
Durata proiectului
17 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
GRAMA Blanca Georgiana
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
2
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
2.1
Beneficiar
Asociaţia “Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a 5100 de absolventi de invatamant superior aflati in procesul de tranzitie de la scoala la locul de munca prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala de calitate superioara si prin valorificarea rezultatelor invatarii, prin organizarea a 110 stagii de practica intensiva internationala, la un partener din UE. Obiectivul general inseamna dezvoltarea capacitatilor studentilor de a decide si actiona adecvat in legatura cu propria cariera in scopul armonizarii obiectivelor individuale cu cerintele pietei muncii. Prin atingerea obiectivului general propus proiectul isi aduce propria contributie la realizarea obiectivului general al POS DRU 2007-2013, prioritate tematica a Cadrului de Referinta 2007-2013, acela de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii pentru 1.650.000 de persoane. Atingerea obiectivului va contribuii si la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si ale domeniul major de interventie 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa. Proiectul va asigura premisele pentru participarea viitorilor absolventi de invatamant superior pe o piata a muncii moderna si dinamica, prin intermediul unei decizii profesionale bazate pe o adecvata consiliere vocationala, pe dezvoltarea unui plan de cariera cu obiective clare in care se urmareste dobandirea si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii prin stagiile de pregatire practica, contribuind in acest fel si la atingerea obiectivului general al POS DRU. Rezultatele imediate, precum si cele pe termen lung ale activitatilor proiectului vor determina atingerea obiectivului general al domeniului major de interventie 2.1 si vor determina „facilitarea tranzitiei de la scoala la locul de munca si cresterea relevantei educatiei pentru piata europeana a muncii” asa cum isi propune axa prioritara 2. Cele 5100 de persoane, care constituie grupul tinta al activitatilor de consiliere si orientare profesionala, precum si cei 110 studenti ce vor participa la stagii intensive de practica internationala, se incadreaza in cele 1.650.000 de persoane incluse in obiectivul general POS DRU. Activitatile proiectului vor viza si sublinierea rolului important al dezvoltarii parteneriatelor universitate – agent economic in facilitarea insertiei absolventilor pe piata muncii. Proiectul se adreseaza cu prioritate studentilor din institutiile organizatoare de practica. Prin obiectivele si rezultatele asteptate, proiectul va conduce, pe termen lung, la dezvoltarea capitalului uman, precum si la cresterea competitivitatii acestuia, fundamentele unei economii dinamice bazate pe cunoastere, facand proiectul relevant pentru Axa Prioritara 2.
Obiective specifice
Obiectivele specifice in vederea atingerii indicatorilor DMI 2.1: Obiectiv specific 1 (obs.1)-Activitati de consiliere si orientare profesionala pentru 5100 de studenti prin oferirea unui program complex de consiliere individuala (3 ore) si de grup (4 ore). Programul de consiliere si orientare a studentilor din grupul tinta va cuprinde bateriile de teste JVIS, NEO PIR si TTCT – teste de masurare a intereselor si dimensiunilor structurate de personalitate, a creativitatii, teste profesioniste etalonate pentru populatia Romaniei si folosite pentru realizarea orientarii si reorientarea profesionala si vocationale a studentilor, pentru planificarea carierei. Consilierea de grup vizeaza facilitarea accesului studentilor la programe de practica, intership, voluntariat, dobandirea de competente generale de comunicare, redactare documente de angajare, pregatirea pentru prezentarea la interviul de angajare, evaluarea psihologica in selectia profesionala, consilierea in descrierea fisei postului pentru diferite profesii. Prin atingerea acestui obiectiv, proiectul contribuie la atingerea indicatorului DCI POSDRU 400000 de beneficiari ai serviciilor de consiliere in cariera. Obs.2 Cresterea gradului de ocupare si adaptabilitatii la locul de munca prin formarea de competente practice necesare ocuparii unui loc de munca prin organizarea a 110 stagii de practica intensiva internationala (3080 ore stagiu + 1541 ore de consiliere antreprenoriala) pentru 110 studenti, pentru familiarizarea cu cerintele unui posibil angajator european. Atingerea obiectivului va contribui la indeplinirea indicatorului DCI POSDRU – pentru 2013, 2014, 2015, al numarului de participanti la instruire-tranzitia de la scoala la viata activa de 12950 persoane anual. Obs.3 Promovarea parteneriatului intre universitatile, asociatiile si agentul economic implicati in proiect, pentru realizarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru 5100 de studenti ai grupului tinta al proiectului. Parteneriatul pentru proiect ,cat si parteneriatul de practica internationala vor conduce la atingerea indicatorului DCI POSDRU- numar de parteneriate incheiate pentru schimb de experienta si bune practici - 1 partener transnational implicat in proiect: INFOR, Italia. Prin obiectivele sale specifice, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor din Documentul Cadru de Implementare. Obs.4 Dezvoltarea unui sistem de proceduri si instrumente de consiliere si orientare profesionala unitare, a unei platforme suport pentru tot grupul tinta de 5100 de studenti, a unei metodologii de acordare a subventiilor pentru 5100 de studenti consiliati si a regulamentului concursului cu premii “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” pentru 200 de studenti care participa la activitatile de consiliere din cei 5100, in grupul tinta. Obs.5 Schimb de experienta si bune practici pentru personalul din universitati si ONG-uri implicate in organizarea consilierii si orientarii profesionale pentru 26 de experti – psihologi, consilieri, experti de coordonare, pentru identificarea programelor similare din mediul universitar-prin vizita de studii. Obs.6 Diseminarea bunelor practici, informarea si publicitatea pentru 5100 de studenti, 87 de experti (82 experti implementare + 5 echipa management) implicati in activitatile proiectului, prin organizarea a 2 conferinte interregionale, a 5 campanii de presa-radio si tv-si a peste 6000 de materiale promotionale ale proiectului. Atingerea obiectivului specific duce si la atingerea obiectivelor generale POSDRU de informare a cetatenilor pentru asigurarea tranzitiei de la scoala la viata activa.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
2.014.050,19 lei
Valoare finantata din fonduri europene
1.972.295,32 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
41.754,87 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
16
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
1. GRAMA Blanca
2. BENCHEA Dorina
3. MIHĂESCU Diana
4. MARCHIAN Sanda
5. SAVA Camelia
6. ORGA DUMITRIU Gina Pompilia
7. STOIAN Iulian
8. BOŢONE Daniela Nicoleta
9. MARA Tomina Cristina
10. MIHALI Iulia Mihaela
11. RĂULEA Ioan Ciprian
12. SZOKE Vanina
13. TROCAN Daniela
14. MIRCEA Ioana
15. MOŢOC Vasile
16. BĂDILĂ Daniela
Partenerii proiectului si rolul acestora
• Universitatea “Aurel Vlaicu”,
• Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
• Universitatea “Valahia” Târgovişte,
• Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică,
• Asociaţia pentru egalitate de şanse şi nediscriminare Braşov,
• Centrul Suport pentru Organizaţii Studenţeşti România,
• SC Elsaco Business Software SRL,
• Infor (Italia)
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect