Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor (142145 )
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
05.08.2015
Data inceperii proiectului
14.05.2014
Data terminarii proiectului
13.11.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
MORAR Silviu
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
1
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
1.2.
Beneficiar
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Obiectivul general
Cresterea performantelor unitatii de invatamant superior prin adaptarea programelor de studii de licenta la nevoile si cerintele pietei muncii, care sa imbunatateasca accesibilitatea, eficacitatea si echitatea serviciilor medicale oferite populatiei.
Obiective specifice
OS 1. Evaluarea atitudinilor, comportamentelor si cunostintelor studentilor din invatamantul superior medical cu privire la pacientii apartinand grupurilor vulnerabile, in vederea definirii de programe de studii adapatate nevoilor lor si bazate pe cunoastere.‎
OS 2. Dezvoltarea competentelor profesionale pentru 40 de persoane, personal didactic universitar, in ceea ce priveste accesibilitatea si echitatea de tratament fata de pacientii apartinand grupurilor vulnerabile.‎
OS 3. Dezvoltarea si adaptarea curriculara a programelor de studii de licenta, in scopul cresterii calitatii procesului educational si a competentelor profesionale dobandite de studenti pe parcursul ciclului de licenta.‎
OS 4. Extinderea oportunitatilor de invatare si inovare, prin crearea de noi instrumente vizand dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor in domeniul eticii medicale in relatie cu nediscriminarea grupurilor vulnerabile.‎
OS 5. Asigurarea unui management performant al proiectului, in beneficiul grupului tinta.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
1.799.387,40 lei
Valoare finantata din fonduri europene
1.799.387,40 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
35.987,75 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
8
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
6
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Morar Silviu‎
Dediu Mariana ‎
Trif Angela‎
Leca Ioana Slagiana‎
Muntean Laura ‎
Dura Horaţiu Emilian ‎
Ştef Laura ‎
Cernuşcă-Miţariu Mihaela ‎
Şerb Bogdan ‎
Milcu Marius ‎
Brate Adrian ‎
Corman Sorina ‎
Sassu Ana Raluca ‎
Bucuţă Mihaela Dana‎
Partenerii proiectului si rolul acestora
Partener 1 - Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială (ADIS)‎
Partenerul 1 este implicat la nivelul tuturor activităţilor din cadrul proiectului, cu excepţia A 1.3 Auditul proiectului. O responsabilitate sporită îi revine Partenerului 1 privind implementarea Activităţii 2 Informare, promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor, A 2.1. Organizarea a doua conferinte de presa, A 2.2. Campanie de informare, A 2.3. Promovarea online prin website si news media. ‎
O altă activitate în care Partenerul 1 este implicat este Activitatea 4: Organizare de cursuri de formare profesională continuă pentru 40 de cadre didactice din învăţământul superior medical, respectiv 4.1. Pregatirea logistică a celor 2 seminarii şi 4.2. Derularea seminariilor cu o durata de 3 zile. ‎
Prin resursele umane puse la dispoziţie de către Partenerul 1, precum şi experienţa anterioară în domeniul nediscriminării şi a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, în special a romilor, Partenerul 1 este implicat activ în toate procesele de lucru din cadrul activităţilor proiectului.
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect