Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră (139293)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
05.08.2015
Data inceperii proiectului
09.05.2014
Data terminarii proiectului
09.11.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
ROSCA Liviu
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
2
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
2.1
Beneficiar
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea cunostintelor si a aptitudinilor tehnice prin desfasurarea unui program de practica insotit de consiliere profesionala pentru studentii si masteranzii din invatamantul tehnic superior, in scopul cresterii sanselor de integrare in procesul de tranzitie de la scoala la locul de muncă
Obiective specifice
OS1. Formarea de competente practice necesare ocuparii unui loc de munca prin stagii de practica adaptate la cerintele angajatorilor pentru un numar de 200 de studenti Acest obiectiv urmareste integrarea stagiului de practica a studentilor intr-un domeniu conform atat cu specializarea studentului cat si cu profilul companiei, crearea unei legaturi dinamice intre cele trei parti implicate in elaborarea, implementarea si monitorizarea programului individual de pregatire: student – agent economic - universitate. Formarea si dezvoltarea de competente inter-personale si de comunicare esentiale pe piata muncii prin familiarizarea studentilor cu diverse medii organizationale; Dobandirea de experienta practica. OS2. Cresterea sanselor de integrare pe piata muncii prin furnizarea de servicii de orientare in cariera si consiliere profesionala pentru un numar de 300 studenti si masteranzi. Prin acest obiectiv se urmareste dezvoltarea personala (increderea in sine, auto-control, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de initiativa, curaj, exactitate, capabilitatea de a comunica si colabora) si profesionala (gestionarea metodelor de lucru, managementul timpului de lucru, constientizarea importantei experientei practice in procesul de angajare la terminarea studiilor universitare) OS3. Crearea de parteneriate stabile cu potentiali angajatori, prin incheierea unui numar de minim 10 parteneriate de practica. (Conventiile cadru vor fi incheiate respectand Ordinul MECT nr.3955/09.05.2008 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau master) Acest obiectiv urmareste punerea in contact a studentilor cu firmele potential angajatoare, familiarizarea cu mediul de munca real, oferirea unor optiuni de cariera.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
2.098.000 lei
Valoare finantata din fonduri europene
2.098.000 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
43.276,72 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
10
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Rosca Liviu‎
Puia Cristina‎
Manole Daniel‎
Inta Marinela‎
Matran Cristian‎
Crisca Nicolae‎
Muntean Achim‎
Bercan Nicolae‎
Oleksik Valentin‎
Pascu Adrian‎
Partenerii proiectului si rolul acestora
LTL Documentary – consilierea in cariera profesionala a studentilor;
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect