Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb) (141587)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
10.02.2016
Data inceperii proiectului
01.05.2014
Data terminarii proiectului
30.10.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
CHISIU Carmen Maria
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
1.
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
1.3
Beneficiar
Universitatea Valahia din Târgovişte
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea formării continue a cadrelor didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii (fizica, chimie, biologie) prin conceperea şi implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.
Obiective specifice
OS1. Elaborarea, acreditarea şi furnizarea a două programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, pentru dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC în activitatea didactică.‎‎
OS2. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru 850 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii.‎‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
5.845.359, 05 RON
Valoare finantata din fonduri europene
4.636.708,60 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
1.091.158,73 RON
Valoarea contributiei proprii
117.491, 72 RON
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
17
Pe termen lung din alta organizatie
7
Pe termen scurt din ULBS
0
Pe termen scurt din alta organizatie
0
Alte detalii
Echipa
CHISIU Carmen Maria - responsabil proiect‎‎
CIORA Radu - responsabil regional IT‎‎
PIPERNEA Ana Maria - expert facilitator‎‎
VANU Alina Mihaela - expert monitorizare‎‎
NICU Adriana - expert formator‎‎
MAG Alina - expert asistent formatori‎‎
GOLOMETY Adalbert - expert asistent formatori‎‎
DANCI Oana -expert asistent formatori‎‎
COSMA Adrian - expert asistent formatori‎‎
PALTINEANU Mihaela - expert asistent formatori‎‎
CATALISAN Mircea - expert asistent formatori‎‎
SACARELIS Daniela - expert asistent formatori‎‎
BRICIU Sanda - expert asistent formatori‎‎
SIPOS Anca - expert formator‎‎
MARCUT Ioana - expert formator‎‎
SOFONEA Florin - expert formator‎‎
KONERTH Sara- expert formator‎‎
NEAMTU Mircea - expert formator‎‎
MANIU Constantin - expert formator
Partenerii proiectului si rolul acestora
Universitatea “Ovidius” din Constanţa‎‎
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu‎‎
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu‎‎
Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect