Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (139928 )
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
10.02.2016
Data inceperii proiectului
01.04.2014
Data terminarii proiectului
30.11.2015
Durata proiectului
20 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
CIOCA Lucian Ionel
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
2.
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
2.1
Beneficiar
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Obiectivul general
Imbunatatirea procesului de insertie pe piata muncii a studentilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar
Obiective specifice
• Indeplinirea obiectivelor proiectului aduce urmatoarele beneficii pentru cei 10.000 de studenti inmatriculati in ciclul de licenta, grup tinta in cadrul proiectului:‎‎‎
• Identificarea preferintelor si aptitudinilor studentilor fata de optiunile de angajare pentru corelarea cu cerintele angajatorilor;‎‎‎
• Crearea si consolidarea unei retele de parteneriate intre universitati si angajatori institutii/ companii/ institute de cercetare/ intreprinderi in vederea valorificarii rezultatelor consilierii/ orientarii, dar si asigurarii desfasurarii stagiilor de pregatire practica si a ocuparii;‎‎‎
• Dezvoltarea si implementarea unui sistem de stagii de pregatire practica specifice locurilor de munca disponibile in randul angajatorilor;‎‎‎
• Dobandirea competentelor “day one” la absolvire, a abilitatilor profesionale in raport cu cerintele reale de pe piata muncii si cu exigentele dezvoltarii durabile;‎‎‎
• Promovarea oportunitatilor de angajare si cresterea ratei de angajabilitate a absolventilor in domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar;‎‎‎
• Crearea unei baze de date care sa includa locurile de munca, dar si locurile de practica oferite de potentialii angajatori;‎‎‎
• Facilitarea integrarii pe piata muncii in scopul accelerarii reformei sistemului de invatamant si alinierea invatamantul superior tehnic/ economic/ medical veterinar cu cerintele pietei muncii;‎‎‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
650.112.9 RON - valoare ULBS
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
5
Pe termen lung din alta organizatie
0
Pe termen scurt din ULBS
0
Pe termen scurt din alta organizatie
2
Alte detalii
Echipa
CIOCA Lucian Ionel - responsabil proiect‎‎‎
GRAMA Blanca Georgiana - coorodnator centru de consiliere si mediu socio-economic; ‎‎‎
INTA Marinela Elisabeta Elena - expert orientare consiliere si stagii de practica; ‎‎‎
DUSE Dan Maniu - expert orientare in cariera si stagii de practica si studiu;‎‎‎
OGREAN Claudia - expert orientare in cariera si stagii de practica si studiu;‎‎‎
VADUVA Mihai - expert orientare in cariera si stagii de practica si studiu;‎‎‎
INTA Claudia Elena - referent financiar; ‎‎‎
GLIGOR Alina - inspector resurse umane;
Partenerii proiectului si rolul acestora
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU ‎‎‎
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI‎‎‎
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA‎‎‎
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA‎‎‎
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ‎‎‎
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA‎‎‎
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect