„Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)” (133255)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
10.02.2016
Data inceperii proiectului
08.04.2014
Data terminarii proiectului
08.10.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
KIFOR Claudiu Vasile
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
1
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
1.5
Beneficiar
Universitatea din Craiova
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea programelor de cercetare doctorală și post-doctorală prin acordarea de sprijin financiar și instituțional pentru participarea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat la astfel de programe, ca modalități de creștere a atractivității pentru inițierea și dezvoltarea unei cariere în cercetare.
Obiective specifice
Proiectul și-a propus două obiective specifice: a) îmbunătățirea participării, creşterea atractivității și motivației pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară, instituțională și științifică a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat; b) dezvoltarea rețelelor între universități, centre de cercetare și întreprinderi și consolidarea legăturilor dintre învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
12.990.217 RON
Valoare finantata din fonduri europene
10. 820.850,76 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
1. 909.561, 90 RON
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
10
Pe termen lung din alta organizatie
0
Pe termen scurt din ULBS
2
Pe termen scurt din alta organizatie
0
Alte detalii
Echipa
KIFOR Claudiu Vasile - coordonator proiect
PUIA Cristina - responsabil financiar
TERIAN Andrei - responsabil doctoranzi
LOBONT Lucian- responsabil post-doctoranzi
CHICEA Dan - responsabil monitorizare doctoranzi
CIRCA Adrian- responsabil monitorizare post-doctoranzi
MOTOC Vasile - responsabil furnizare sprijin financiar
JUGASTRU Calina - responsabil furnizare sprijin institutional
BONDREA Ioan- tutore I
MARGINEAN Silvia -tutore II
DUMITRASCU Dan - responsabil curs
OPREAN Constantin - responsabil curs

Partenerii proiectului si rolul acestora
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Universitatea din Bucureşti
Universitatea de Vest din Timișoara.
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect