„MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală” (137832)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
12.02.2016
Data inceperii proiectului
07.04.2014
Data terminarii proiectului
07.10.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
TIPLIC Ioan Marian
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
1.
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
1.5
Beneficiar
Academia Romana Filiala Cluj-Napoca
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este creşterea implicării în activitatea de cercetare în domeniile socio-economice şi umaniste pentru 120 doctoranzi şi 40 cercetători postdoctorat din regiunile NV, NE, Centru şi Bucureşti – Ilfov în contextul îmbunătăţirii programelor de cercetare doctorală şi postdoctorală. De asemenea, proiectul își propune dezvoltarea unor structuri de colaborare naţională şi transnaţională între universităţi, centre de cercetare şi companii în vederea asigurării calităţii cercetării şi dezvoltării carierei pentru grupul ţintă doctoranzi şi cercetători postdoctorat.
Obiective specifice
-
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
12.837.205 RON
Valoare finantata din fonduri europene
10.910.341 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
3
Pe termen lung din alta organizatie
0
Pe termen scurt din ULBS
0
Pe termen scurt din alta organizatie
0
Alte detalii
Echipa
TIPLIC Ioan Marian -expert stiintific
LUCA Sabin - expert tutore postdoctorat
PINTER Zeno Karl - expert tutorat doctorat
Partenerii proiectului si rolul acestora
Academia Romana Filiala Iași
Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Romane
Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect