SIMPRACT - Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate (138113)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
12.02.2016
Data inceperii proiectului
01.04.2014
Data terminarii proiectului
30.11.2015
Durata proiectului
20 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
VANU Alina
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
2.
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
2.1
Beneficiar
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
Obiectivul general
• să faciliteze și să îmbunătățească accesul pe piața muncii pentru 7000 de studenți, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională
Obiective specifice
•Să susțină dezvoltarea spiritului antreprenorial și inovator în rândul a minim 2250 de studenți, prin organizarea și implementarea de activități de tip întreprindere simulată.
•Să îmbunătățească inserția pe piața muncii a studenților prin intermediul stagiilor de practică în firme reale pentru 500 de studenți.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
0
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
17
Pe termen lung din alta organizatie
1
Pe termen scurt din ULBS
0
Pe termen scurt din alta organizatie
0
Alte detalii
Echipa
VANU Alina Mihaela - responsabil proiect
CIOROGAR Gabriella -responsabil financiar
HERCIU Mihaela - tutore
MIRICESCU Dan - - tutore
SERBU Razvan - - tutore
DUMITRASCU Codruta Elena- - tutore
TITA Mihaela - tutore
MUSCALU Emanoil - expert simulare afaceri
OPREAN Camelia - expert simulare afaceri
NATE Silviu - expert simulare afaceri
TITU Mihail - expert simulare afaceri
DUMITRASCU Dan - expert simulare afaceri
LUCA Daniela - expert monitorizare grup tinta
MARZA Stefan Bogdan - expert monitorizare grup tinta
MIHAESCU Diana - expert consiliere si orientare
CHISIU Carmen Maria - expert consiliere si orientare
Partenerii proiectului si rolul acestora
• Academia de Studii Economice București (ASE)
• Universitatea „Ovidius” din Constanța
• Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
• Universitatea din Craiova
• Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
• Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
• Universitatea VALAHIA din Târgoviște
• Universitatea „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Târgu Jiu
• Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
• Universitatea din Oradea
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect