Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului - DiFiCIL (POC/61/1/2/103107)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
17.02.2020
Data inceperii proiectului
08.09.2016
Data terminarii proiectului
31.01.2021
Durata proiectului
53 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
PIRVU Bogdan-Constantin
Program Operational (PO)
POC/61/1/2/ Atragerea de personal cu competente avansate dinstrainatate pentru consolidarea capacitatii
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Consolidarea capacității de cercetare dezvoltare și inovare în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în domeniul Internetului Viitorului.
Obiective specifice
Un prim obiectiv major al proiectului DiFiCIL este formarea unei echipe sustenabile cu expertiză în analiza, proiectarea și implementarea sistemelor socio-fizico-cibernetice (SSFC) complexe la nivel internaţional pentru participarea cu succes în cadrul proiectelor europene de cercetare, cum ar fi Orizont 2020, INTERREG IVC etc.‎‎‎‎‎‎
Al doilea obiectiv major este cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul tehnologiilor emergente de care depinde asimilarea Internetului Viitorului pentru realizarea de publicații valoroase la nivel internaţional, cât și a brevetelor de invenții. ‎‎‎‎‎‎
Al treilea obiectiv major al proiectului DiFiCIL este realizarea unei infrastructuri tehnologice pentru cercetarea din domeniul sistemelor socio-fizico-cibernetice în cadrul ULBS cu prototipuri și sisteme experimentale. Infrastructura va permite validarea, demonstrarea și prezentarea conceptelor cercetării fundamentale și aplicative atât pentru mediul academic cât și pentru cel industrial.‎‎‎‎‎‎
Al patrulea obiectiv major este identificarea temelor concrete de cercetare cu interes real pentru industria regională în primele șase luni de proiect. Se va viza rafinarea studiilor de caz ce vor fi implementate prin infrastructura nou realizată cu scenarii de interes pentru industria locală, cât și identificarea de nișe pentru participarea comună în proiecte de cercetare europene, cum ar fi Factory of the Future în Orizont 2020.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
8,925,938.42
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
24
Pe termen lung din alta organizatie
5
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Pîrvu Bogdan-Constantin- Director de proiect și Membru echipă implementare‎‎‎‎‎
Bondrea Ion- Manager proiect și Membru echipă implementare‎‎‎‎‎
Zamfirescu Bălă- Constantin- Manager proiect și Membru echipă implementare‎‎‎‎‎
Popa Mihaela Liliana- Responsabil administrativ (financiar)‎‎‎‎‎
Banciu Livia- Secretară, Manager proiect (raportare)‎‎‎‎‎
Muntean Laura-Responsabil administrativ (personal) ‎‎‎‎‎
Albu Lăcrămioara-Responsabil administrativ (juridic)‎‎‎‎‎
Manolache Irina-Responsabil administrativ (salarii)‎‎‎‎‎
Petruse Radu Emanuil- Postdoctorand‎‎‎‎‎
Drăghici Dan- Tehnician hardware‎‎‎‎‎
Cruceat Maria- Bianca- Tehnician software‎‎‎‎‎
Pușcașu Samuel- Asistent de cercetare‎‎‎‎‎
Govoreanu Valentin Cătălin- Student – tehnician‎‎‎‎‎
Pămărac Răzvan-Gabriel- Tehnician electromecanic‎‎‎‎‎
Ștefan Ioana Ramona- Tehnician ‎‎‎‎‎
Țocu Nicolae Adrian-Masterand‎‎‎‎‎
Stanciu Sergiu Gabriel- Masterand‎‎‎‎‎
Circa Dragoș- Student – tehnician‎‎‎‎‎
Matei Alexandru-Masterand‎‎‎‎‎
Neghină Mihai- Tehnician analiză și integrare mecatronică‎‎‎‎‎
Cruceat Alin-Marius- Doctorand în sfera sociocibernetică – asistent de cercetare‎‎‎‎‎
Gellert Arpad- Tehnician implementare algoritm software‎‎‎‎‎
Pogan Livia Dana- Tehnician analiză nivel de acceptanță al utilizatorului‎‎‎‎‎
Precup Stefan Alexandru-Student-tehnician‎‎‎‎‎
Toma Viorel- Tehnician mentenanță infrastructură‎‎‎‎‎
Voju Radu Alexandru- Asistent de cercetare‎‎‎‎‎
Litschel Christian Adrian-Doctorand‎‎‎‎‎
Albu Ioan Alexandru- Masterand‎‎‎‎‎
Nicu Marian Iustin- Masterand‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect