Dezvoltarea si implementarea de instrumente motivationale şi didactice inovatoare pentru şcoala sibiană incluzivă (105299)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
18.02.2020
Data inceperii proiectului
11.04.2018
Data terminarii proiectului
10.12.2020
Durata proiectului
32 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
MARA Daniel
Program Operational (PO)
POCU 2014- 2020
Axa Prioritara (AP)
POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
6. Educatie si competente
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este "Imbunatatirea competentelor pentru 358 de cadre didactice si de sprijin, din care 25 personal managerial, prin dezvoltarea si implementarea de instrumente motivationale şi didactice inovatoare, in vederea asigurarii de servicii educationale de calitate si a incluziunii scolare pentru elevii din cadrul a 10 unitati de invatamant preuniversitar defavorizate din jud. Sibiu, Brasov si Alba".
Obiective specifice
1. OS1. Furnizarea unui program de formare pentru dezvoltarea competentelor didactice pentru 358 cadre didactice si personal de sprijin si organizarea de schimburi de bune practici si crearea unei retele de profesori si personal de sprijin la nivelul celor 10 scoli tinta ‎‎‎‎‎‎
2. OS2: Furnizarea de masuri de stimulare a resurselor umane calificate sa lucreze in cele 10 scoli tinta prin acordarea de stimulente pentru performanta si organizarea de competitii de premiere ‎‎‎‎‎‎
3. OS3 Dezvoltarea capacitatii institutionale a echipelor manageriale din cele 10 scoli tinta, in vederea asigurarii sustenabilitatii interventiilor de crestere a calitatii in educatie ‎‎‎‎‎‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
6,651,357.95
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
22
Pe termen lung din alta organizatie
9
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Daniel Mara -Manager proiect‎‎‎‎
Andrei Linu - Responsabil monitorizare activități si GT‎‎‎‎
Cristian Alexandrescu - Responsabil tehnic‎‎‎‎
Daniel Hunyadi - Responsabil formare‎‎‎‎
Carmen Simion - Responsabil formare‎‎‎‎
Mihaela Alina Vanu - Designer instrucție‎‎‎‎
Faloba Viorica - Designer instrucție‎‎‎‎
Cristina Dubleșu - Responsabil GT‎‎‎‎
Livia Crețulescu - Expert metodologic‎‎‎‎
Cristina Potropopu - Expert logistica‎‎‎‎
Cristina Danciu - Formator 1‎‎‎‎
Călina Jugastru - Formator 2‎‎‎‎
Raluca Sassu - Formator 3‎‎‎‎
Rodica Popescu - Formator 4‎‎‎‎
Carmen Dușe - Formator 5‎‎‎‎
Diana Mihăescu - Formator 6‎‎‎‎
Anabella –Maria Beju - Formator 7‎‎‎‎
Carmen Chișu - Formator 8‎‎‎‎
Olivia Andrei - Formator 9‎‎‎‎
Adriana Nicu - Formator 10‎‎‎‎
Sorin Radu - Formator 11‎‎‎‎
Alina Mag - Formator 12‎‎‎‎
Bîrza Gheorghe – P1 Coordonator partener‎‎‎‎
Voineag Anca Mihaela – P1 Responsabil formare‎‎‎‎
Novac Emilian Marius – P1 Designer instrucție‎‎‎‎
Muntean Daniela – P1 Mentor‎‎‎‎
Poplăcean Adrian Ioan – P1 Mentor‎‎‎‎
Turean Maria – P1 Mentor‎‎‎‎
Florea Bianca – P1 Mentor‎‎‎‎
Stoicescu Delia Elena – P1 Formator‎‎‎‎
Vacant_ P1 Mentor
Partenerii proiectului si rolul acestora
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect