AGROPRACTIK (109157)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
19.02.2020
Data inceperii proiectului
02.08.2018
Data terminarii proiectului
31.07.2020
Durata proiectului
24 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
SAVA Camelia
Program Operational (PO)
POCU 2014- 2020
Axa Prioritara (AP)
POCU/90/6/19/19/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
OS. 6.13 si 6.14
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortei de munca, prin sprijinirea invatarii la un potential loc de munca, a 150 de studenti din ani terminali din cadrul Facultatii de Stiinte Agricole, Industrie Alimentara si Protectia Mediului (SAIAPM), Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, in decurs de 16 luni. Dezvoltarea de competente specifice domeniilor de activitate agricultura si industrie alimentara, prin activitatile de invatare la un potential loc de munca, precum si dezvoltarea de competente de cautare, accesare si integrare la un posibil loc de munca in procesul de angajare contribuie la atingerea obiectivului specific al programului si apelului prin cresterea numarului de participanti la programe de invatare la locul de munca, precum si cresterea numarului de absolventi care isi gasesc un loc de munca la finalizarea perioadei de implementare.
Obiective specifice
OS1: Consolidarea parteneriatelor incheiate intre ULBS si agenti economici din agricultura si industria alimentara, in vederea organizarii si derularii unor programe de invatare la locul de munca pentru 150 de studenti din grupul tinta in decurs de 16 luni. OS 1 va fi realizat prin intermediul activității 2. Parteneriate cu mediul economic. In cadrul seminarului „Pregatirea absolventului pentru piata muncii” reprezentanti ai partenerilor din proiect, reprezentanti ai agentilor economici reprezentativi pentru sectoarele agricol si industrie alimentara vor aborda problematica integrarii absolventului pe piata muncii si a importantei pregatirii practice pentru integrarea pe piata muncii. Se vor crea premisele semnarii acordurilor de practica. In cadrul acestei activitati vor fi incheiate 4 acorduri de practica care vor reglementa organizarea si derularea stagiilor de practica si a unor programe de internship pentru studentii Facultatii SAIAPM. ‎‎‎‎‎
OS2: Dobandirea de catre 150 de studenti membrii ai grupului tinta a unor competente corelate cu necesitatile pietei muncii din sectoarele agricultura si industria alimentara, in decurs de 16 luni. OS 2 va fi indeplinit prin implementarea activitatii 3. Consiliere si orientare profesionala si activitatii 2. Activitati de invatare la locul de munca. Prin activitatea de consiliere si orientare profesionala cei 150 de membrii ai grupului tinta isi vor dezvolta abilitati de cautare a unui loc de munca și abilitati de marketing personal necesare in procesul de inserare pe piata muncii. Totodata membrii grupului tinta vor elabora un plan de dezvoltare a carierei prin care isi vor stabili obiective legate de cariera, resurse personale necesare atingerii acestor obiective, dificultati ce pot sa apara in atingerea acestor obiective, plan de actiuni pentru realizarea obiectivelor. Prin participarea la trainingul „Dezvoltarea abilitatilor de integrare la locul de munca” membrii grupului tinta vor identifica competente pentru integrarea la un loc de munca si isi vor dezvolta abilitati de lucru in echipa. Prin intermediul stagiilor de practica si a programelor de internship, cei 150 participanti isi vor dezvolta abilitati practice specifice domeniului de activitate, precum si o serie de abilitati transversale necesare desfasurarii cu succes a activitatii la potentialul loc de munca. Competenetele dobandite si experienta de munca facilitata de activitatile desfasurate la parteneri vor contribui la angajarea unui numar de 66 de membrii ai grupului tinta la incetarea calitatii acestora de participanti in cadrul proiectului. ‎‎‎‎‎
OS3: Informarea si constientizarea unui numar de 200 de studenti din cadrul Facultatii SAIAPM, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu cu privire la importanta programelor de invatare la locul de munca pentru dezvoltarea de competente necesare pietei muncii din sectoarele agricultura și industrie alimentara. OS3 va fi realizat prin intermediul subactivitatii 2.1 Seminarul ”Pregatirea absolventului pentru piata muncii”; în cadrul seminarului va fi abordata problematica invatarii la locul de munca a viitorului absolvent, studentii participanti la acest seminar fiind informati astfel despre importanta programelor de invatare la locul de munca pentru dezvoltarea de competente necesare pietei muncii. Totodata in cadrul seminarului vor fi sustinute prezentari ale unor absolventi ai facultatii SAIAPM integrati in campul muncii despre provocarile pietei muncii si importanta dezvoltarii de competente adecvate pentru locul de munca vizat. Prin intermediul subactivitatii 1.2 Promovare proiect studentii din cadrul Facultatii SAIAPM vor avea posibilitatea sa se informeze cu privire la activitatile de invatare la locul de munca derulate in cadrul proiectului, rezultatele proiectului si vor constientiza importanta acestor activitati pentru dezvoltarea de competente necesare pietei muncii si pentru gasirea unui loc de munca.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
954,757.00
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
7
Pe termen lung din alta organizatie
14
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
1.SAVA CAMELIA- Manager de proiect – ULBS‎‎
2.CRUCEANU DAN- Expert relația cu partenerii, coordonare consiliere și monitorizare GT-solicitant ULBS‎‎
3.DANCIU CRISTINA ANCA-Expert grup țintă și stagii de practică- solicitant ULBS‎‎
4.CĂRĂTUȘ MIRELA-Expert grup țintă și stagii de practică-solicitant ULBS‎‎
5.MOISE MARIA CRISTINA- Expert grup țintă și stagii de practică-solicitant ULBS‎‎
6.TULBURE ANCA-Expert grup țintă și stagii de practică-solicitant ULBS‎‎
7.MOGOSANU CRISTINA-Expert consilier-solicitant ULBS‎‎
8.POPA DAN VIRGIL-Expert coordonator partener 1 AMYLON‎‎
9.BÎRSAN ILIE- Expert tutore de practică partener 1‎‎
10.OPRESCU VASILICA- Expert tutore de practică partener 1‎‎
11.NICOLESCU MARIANA Expert tutore de practică partener 1‎‎
12.VIZITIU DANIEL- Expert tutore de practică partener 1‎‎
13.MERILĂ CODRUȚA GABRIELA- Expert coordonator partener 2 MOARA CIBIN‎‎
14.PETCU SORIN- Expert tutore de practică partener 2‎‎
15.MERILA CODRUȚA GABRIELA- Expert tutore de practică partener 2‎‎
16.CIOCA ADRIAN- Expert coordonator partener 3, EXPERTAROM‎‎
17.MATRAN IRINA MIHAELA-Expert tutore de practică partener 3‎‎
18.CANDIN-MUTHI MARIA-Expert tutore de practică partener 3‎‎
19.VESMAS PIROSKA-Expert coordonator partener 4, PHARMAPLANT‎‎
20.VESMAȘ PIROSKA- Expert tutore de practică 1 partener 4 PHARMAPLANT‎‎
21.ROMAN LUCIAN-Expert tutore de practică partener 4
Partenerii proiectului si rolul acestora
AMYLON S.A.‎‎‎
MOARA CIBIN SA‎‎‎
EXPERTAROM FOOD‎‎‎
INGREDIENTS SRL‎‎‎
PHARMAPLANT SRL‎‎‎
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect