Practica din facultate – succes in cariera! (107027)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
20.02.2020
Data inceperii proiectului
10.07.2018
Data terminarii proiectului
09.08.2020
Durata proiectului
25 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
INTA Marinela Elisabeta Elena
Program Operational (PO)
POCU/90/6/19/19/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14
Axa Prioritara (AP)
POCU/90/6/19/19/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
OS. 6.13 si 6.14
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Facilitarea si imbunatatirea procesului de insertie pe piata muncii, dezvoltarea cunostintelor si a aptitudinilor tehnice prin desfasurarea unui program de practica insotit instruire si de consiliere vocationala si profesionala pentru 260 de studenti inmatriculati in invatamantul tehnic superior si dezvoltarea a minim 10 parteneriate cu potentiali angajatori.Atingerea obiectivului general al proiectului va genera efecte pozitive pe termen lung atat in plan social cat si economic, prin conferirea unui plus de valoare tuturor partilor implicate: grup tinta, Solicitant, Partener, angajatori.
Obiective specifice
OS 1. Formarea de competente practice necesare ocuparii unui loc de munca prin stagii de practica adaptate la cerintele angajatorilor pentru un numar de 260 de studenti. ‎‎‎
Acest obiectiv urmareste: efectuarea stagiului de practica a studentilor intr-un domeniu conform atat cu specializarea studentului cat si cu profilul companiei; crearea unei legaturi dinamice bidirectionale intre cele trei parti implicate in elaborarea, implementarea si monitorizarea programului individual de pregatire: student – agent economic - universitate. Formarea si dezvoltarea de competente inter-personale si de comunicare esentiale pe piata muncii prin familiarizarea studentilor cu diverse medii organizationale; Dobandirea de cunostinte strict necesare dezvoltarii profesionale si desfasurarii activitatilor dupa angajare, intr-o companie din domeniul roboticii/prototiparii si proiectarii asistate aplicate in productie.‎‎‎
OS 2. Cresterea sanselor de integrare pe piata muncii prin furnizarea de servicii de orientare in cariera si consiliere vocationala si profesionala pentru un numar de 260 studenti.‎‎‎
Prin acest obiectiv se urmareste dezvoltarea personala (increderea in sine, auto-control, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de initiativa, curaj in luarea deciziilor, responsabilitate, spirit de initiativa, exactitate, capabilitatea de a comunica si colabora) si profesionala (gestionarea metodelor de lucru, managementul timpului de lucru, constientizarea importantei experientei practice in procesul de angajare la terminarea studiilor universitare).‎‎‎
OS 3. Crearea de parteneriate stabile cu potentiali angajatori, prin incheierea unui numar de minim 10 parteneriate de practica. (Conventiile cadru vor fi incheiate respectand Ordinul MECT nr.3955/09.05.2008 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau master).‎‎‎
Acest obiectiv urmareste punerea in contact a studentilor cu firmele potential angajatoare, familiarizarea cu mediul de munca real, oferirea unor optiuni de cariera, posibilitatea de a cunoaste diverse posibile locuri de munca si de a le compara obiectiv in deplina cunostinta de cauza.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
2,198,682.91
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
12
Pe termen lung din alta organizatie
4
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
1.INŢĂ MARINELA (S) Manager proiect‎‎
2.MATRAN CRISTIAN (S)Expert informare recrutare si stagii practică ‎‎
3.BERCAN NICOLAE (S)Expert instruire practică‎‎
4.FLOREA MARIN (S) Expert instruire practică‎‎
5.CIOCA MARIUS CĂLIN (S) Expert instruire practică‎‎
6.CRISCĂ NICOLAE (S)Expert instruire practică‎‎
7.MANOLEA DANIEL (S)Expert instruire practică‎‎
8. MUNTEAN ACHIM (S) Expert instruire practică‎‎
9. VINȚELER CRISTINA (P)Coordonator partener‎‎
10.PAUL MONICA FLORICA (P)Consilier vocațional‎‎
11. Roşca Ana Voichiţa (P) Consilier privind cariera‎‎
12. HENTEA ANAMARIA (P) Consilier privind cariera‎‎
Partenerii proiectului si rolul acestora
LTL DOCUMENTARY SRL
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect