Acces și echitate în universități. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenți și cadre didactice (POCU/379/6/21/124874)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
17.02.2021
Data inceperii proiectului
24.06.2019
Data terminarii proiectului
23.06.2021
Durata proiectului
24 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
ILIE Livia Puia
Program Operational (PO)
POCU/379/6/21/124874
Axa Prioritara (AP)
Axa Prioritară 6 Educaţie şi competente, Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10.
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
OS. 6.7, 6.9, 6.10.
Beneficiar
Universitatea de Vest din Timișoara
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii, eficienţei şi‎
accesului la învăţământul superior, în corelare cu nevoile pieţei muncii din‎
sectoarele economice, prin dezvoltarea unui program integrat de oferte‎
educaţionale inovative şi atractive, resurse de învăţare moderne şi flexibile,‎
perfecţionarea personalului didactic şi susţinerea studenţilor proveniţi din‎
grupuri vulnerabile.
Obiective specifice
- 445 studenți, dintre care 320 studenti care provin din grupuri vulnerabile, participanți la servicii de consiliere profesională și orientare în carieră;‎
- stimulente în sumă forfetară lunară în valoare de maxim 300 de lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii la licenţă pentru 320 de studenţi din cele două universităţi partenere;‎
- perfecţionarea a 80 de cadre didactice din cele două universităţi prin parcurgerea unui program de formare dedicat personalului didactic universitar;‎
- stagii naționale de schimb de bune practici pentru 20 cadre didactice;‎
- sesiuni de tutoriat pentru 200 de studenţi;‎
- consiliere academică (individuală şi de grup) pentru studenţi;‎
- participarea studenţilor la ofertele de studii Competenţe avansate de antreprenoriat, Justiție enviromentală și Starea de bine la locul de muncă.‎
- 320 planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii in domeniul studiilor de licenta realizate de beneficiari ai burselor student antreprenor.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
2,519,826.31 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
50,396.52 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
-
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
Universitatea de Vest din Timișoara - Solicitant‎
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - Partener 1
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect