EDU PRACTICA -Cheia succesului primul loc de muncă pentru studenții ULBS (POCU/626/6/13/131571)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
17.02.2021
Data inceperii proiectului
28.10.2020
Data terminarii proiectului
27.10.2022
Durata proiectului
24 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
GLIGOR Felicia
Program Operational (PO)
POCU/626/6/13/131571
Axa Prioritara (AP)
626/6/13 Stagii de practică pentru studenți
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
OS. 6.13
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar din domeniile Biologie, Medicina si Farmacie din cadrul Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu care isi gasesc un loc de munca ca urmare a accesului la stagii de practica la potentiali angajatori prin intermediul unor parteneriate sustenabile ale Universitatii cu sectorul privat pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca, la servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobandirea de competente transversale corelate cu necesitatile pietei muncii, la un sistem de informare coordonata, precum si la activitati de formare de competente antreprenoriale prin intreprinderea simulata.
Obiective specifice
- un numar de 136 studenti care isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant; -‎
- un numar de 112 studenti care urmeaza studii/cursuri de formare (competente antreprenoriale prin intreprindere simulata) la incetarea calitatii de participant; ‎
- sa asigure crearea unui parteneriat social puternic intre mediul academic (ULBS) si sectorul privat (angajatori, organizatori de practica, etc.) si/sau actori din domeniul cercetarii si inovarii, prin dezvoltarea, concretizarea si implementarea unor astfel de parteneriate deja existente, dar si a unor noi astfel de parteneriate; ‎
- sa asigure conceperea, dezvoltarea si implementarea unui sistem de informare coordonat pe directia angajator-unitate de invatamant superior si pilotarea de solutii inovatoare in consiliere si orientare, dar si sa faciliteze accesul la informatii precum: cerintele angajatorilor pt nevoile de instruire ale persoanelor ce pot fi angajate, oportunitatile de angajare, oportunitatile de organizare, desfasurare si participare la programe de invatare la locul de munca, precum stagii de practica si programe de internship profesioniste si performante; ‎
- sa asigure identificarea, selectarea, evaluarea, recrutarea, inscrierea si monitorizarea progresului si statutului pe piata muncii / invatamant a grupului tinta; ‎
- sa faciliteze accesul la servicii profesioniste si personalizate de consiliere si orientare profesionala, in vederea dezvoltarii personale pentru alegerea carierei profesionale si in scopul dobandirii de competente care raspund necesitatilor pietei muncii ‎
- sa faciliteze participarea, sa organizeze si sa deruleze programele de invatare la locul de munca, precum programele de stagii de practica si programele de internship performante si profesioniste in corelare directa cu cerintele potentialilor angajatori, in vederea cresterii ratei de participare a studentilor la aceste programe, cu scopul de a dobandi competente, cunostinte, abilitati profesionale practice, dar si aptitudini de munca cerute pe piata muncii. ‎
- sa asigure transparenta si respectarea principiilor de egalitate de sanse, de gen, nediscriminare, etc., in toate activitatile intreprinse ‎
- sa asigure informarea asupra tuturor activitatilor desfasurate prin cadrul proiectului. ‎
- sa asigure masuri de inovare sociala, de nedescriminare, de imbunatatire a accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, de egalitate de sanse si de gen, de dezvoltare durabila; ‎
- sa asigure sustinerea dezvoltarii persoanelor din mediul rural de a continua studiile si/sau de a se angaja; ‎
- sa asigure instrumente si masuri concrete si concise de ocupare, cu scopul cresterii oportunitatilor de angajabilitate, crescand astfel nivelul de trai scazut in randul persoanelor din GT.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
4,741,792.15 lei
Valoare finantata din fonduri europene
4,741,792.15 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
30
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
NA
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect