INSPIRE- Inițiative Necesare de stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică (POCU/626/6/13/13017)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
17.02.2021
Data inceperii proiectului
14.10.2020
Data terminarii proiectului
13.09.2023
Durata proiectului
35 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
INTA Marinela Elisabeta Elena
Program Operational (PO)
POCU/626/6/13/133017
Axa Prioritara (AP)
APPOCU/626/6/13/
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
OS. 6.13
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Optimizarea tranziției a 325 de studenți din sistemul educațional în mediul profesional, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale.
Obiective specifice
OS1: Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, a unui context optim de tranziție profesională pentru minim 325 de studenți din sistemul de învățământ superior fundamentat pe parteneriate sustenabile între instituții universitare, companii private, instituții publice și organizații de cercetare-inovare și pe dialog constant între profesori, studenți și angajatori în cadrul unui think-tank de dezbatere, diseminare, transfer know-how privind soluționarea problemelor privind statutul absolventului pe piața muncii.‎
OS2: Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, a unui program personalizat de oferire servicii de informare, testare psihometrică pentru orientare profesională, consiliere în carieră și mentorat pentru dezvoltarea personală destinat unui număr de minim 325 de studenți în vederea dobândirii unei direcții profesionale clare și corelate cu competențele și aptitudinile acestora în vederea sporirii relevanței studenților pe piața muncii și pregătirea pentru interacțiunile cu angajatorii din mediul profesional.‎
OS:Organizarea și derularea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, de stagii de practică profesională la potențiali angajatori din sectoare economice relevante pentru minim 325 de studenți din grupul țintă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, în condiții optime de infrastructură tehnică, educațională și profesională ale partenerilor de practică în conformitate cu planul de învățământ universitar și disponibilitatea studenților.‎
OS: Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, competențelor transversale pentru minim 325 de studenți în vederea corelării cu necesitățile pieței muncii și dezvoltarea personală și profesională a studenților cu accent pe componentele practice prin workshop-uri tip master-class și workshop-uri de dezvoltare a competențelor tehnice în spații creative special amenajate pentru participarea interactivă a studenților și motivarea spre demararea unei cariere profesionale.‎
OS 5: Formarea de competențe antreprenoriale, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, pentru minim 240 de studenți printr-un program de cursuri de calificare tip inițiere în antreprenoriat, traininguri de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată, organizarea de competiții cu premii pentru studenți, precum și motivarea și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional, dar și oferirea de consultanță în antreprenoriat studenților interesați de deschiderea unei afaceri în viitorul apropiat.‎
OS 6: Plasarea pe piața muncii, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, a minim 130 de studenți prin măsuri specifice de facilitare a accesului pe piața muncii a studenților interesați de inițierea carierei profesionale, identificarea de angajatori în corelare cu profilul studenților și comunicarea coordonată universități-studenți-angajatori în mediul online și offline în vederea creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă ca urmare a stagiilor de practică în domenii cu accent pe sectoare economice cu potențial competitiv.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
1,214,173,66 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
8
Pe termen lung din alta organizatie
9
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
P0 - Idea Perpetua SRL - Solicitant ‎
Younique Advisers SRL - P1 ‎
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - P2 ‎

Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect