Lucrari de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastrucutră educațională a fermei didactice din localitatea Rusciori, comunca Șura Mică, Județul Sibiu (POR/2017/10.3/1/7regiuni/122416)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
18.02.2021
Data inceperii proiectului
20.12.2017
Data terminarii proiectului
31.12.2023
Durata proiectului
73 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
SAVA Camelia
Program Operational (PO)
POR/2017/10.3/1/7regiuni/122416
Axa Prioritara (AP)
Axei Prioritara 10
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
Prioritatea de investitii 10.1, O.S. 10.3
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Cresterea gradului de participare la procesul de invatamant si de angajabilitate al studentilor ULBS din cadrul Facultatii de Stiinte Agricole, Industrie Alimentara si Protectia Mediului (S.A.I.A.P.M.), prin investitii in infrastructura educationala si dezvoltarea capacitatii de cercetare-inovare in domeniul agroalimentar in vederea dobandirii de competente cross-disciplinare in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si nevoilor pietei muncii, in raport cu politicile nationale in domeniu (in special Strategia nationala pentru invatamantul tertiar 2015-2020, SNC si SNCDI 2014-2020) si in contextul Axei Prioritare 10, Prioritatea de investitii 10.1, O.S. 10.3 a POR 2014-2020.‎‎
Obiective specifice
Efectuarea de lucrari de reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii existente in suprafata de aproximativ 531 mp (suprafata construita existenta) si 735 mp (suprafata construita desfasurata existenta) si extinderea acesteia pe o suprafata de 965,40 mp (suprafata construita propusa), respectiv 1922,95 mp (suprafata construita desfasurata propusa) pentru realizarea unei cladiri cu regim de inaltime P+E cu o capacitate maxima simultana de 417 studenti, in 30 de luni, inclusiv realizarea unei performante energetice superioare cerintelor minime ce decurg din Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si din legislatia subsecventa aferenta aplicabila in vigoare, inclusiv prin masuri de folosire eficienta a resurselor (folosirea eficienta a apei, folosirea de materiale ecologice);‎‎
Realizarea de compartimentari interioare in vederea realizarii a 12 laboratoare de cercetare, a unei sali de seminar, a unei sali de curs, a unui amfiteatru cu capacitate de 120 persoane si a spatiilor conexe necesare pentru organizarea de activitati didactice si practice cu caracter de cercetare-inovare pentru imbunatatirea ofertei de formare universitara pentru toate cele 5 domenii de specializare inteligenta conform Strategiei CDI 2014- 2020 corelate cu domeniile de licenta si master pentru care Facultatea SAIAPM detine acreditare, cu scopul de a creste atractivitatea si relevanta actului de predare-invatare;‎‎
Echiparea infrastructurii cu materiale didactice, noi tehnologii si suport TIC, echipamente si mobilier de specialitate, software didactic, utilaje de dimensiuni reduse, inclusiv aparate de masura si control in vederea dotarii laboratoarelor si salilor prevazute in cadrul proiectului pentru cresterea gradului de implicare al studentiilor SAIAPM in procesul educational si a dezvoltarii capacitatii de cercetare-inovare in domeniul agroalimentar si astfel dobandirea de competente cross-disciplinare in concordanta cu aspiratiile profesionale ale studentilor si nevoilor pietei muncii ‎‎
Imbunatatirea substantiala a conditiilor de studiu ale studentilor Facultatii SAIAPM ca urmare a infrastructurii educationale create ce respecta cele mai noi standarde tehnice pentru care se va obtine toate autorizatiile de functionare (ISU, DSP, etc) si al carei rol este de a creste accesul si participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de invatamant superior si rezultatele acestora la acest nivel de invatamant, indeosebi ale studentilor netraditionali, ale celor care provin din mediul rural (35 la sută), dar si ale persoanelor de etnie roma si ale altor grupuri dezavantajate;‎‎
Asigurarea conditiilor necesare pentru organizarea si furnizarea in medii online a cursurilor/aplicatiilor si promovarea de medii noi de invatare (ex.: studii independente ghidate, invatare bazata pe proiecte reale, invatare colaborativa, experimentare, etc.) si astfel asigurarea unui numar mai mare de absolventi care parasesc invatamantul superior sibian cu competente relevante;‎‎
Realizarea unor adaptari suplimentare fata de cerintele minime ce decurg din Ordinului Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000, inclusiv realizarea de masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare‎‎
Instalarea de sisteme de protectie impotriva efractiei si internet ce va fi asigurat prin surse wireless de emisie-receptie‎‎
Realizarea instalatiilor de securitate la incendiu (hidranti interiori si exteriori), instalatii de detectie semnalizare si avertizare incendiu‎‎
Realizarea instalatiilor sanitare,termice, electrice (iluminat + prize)‎‎
Dotarea cladirii cu iluminat de securitate pt evacuare, impotriva panicii, continuare a lucrului, interventii, indicare hidranti interiori de incendiu.‎‎
Dotarea cladirii cu instalatii de protectie impotriva traznetului (paratrasnet+ descarcatoare de supratensiune)‎‎
Dotarea cladirii cu instalatie de protectie prin legare la pamant si priza de pamant‎‎
Realizarea de amenajari a spatiilor exterioare, inclusiv amenajarea de spatii verzi la limita estica a terenului vizat de investitie;‎‎
Detasarea si angajarea personalului de specialitate care sa deserveasca infrastructura reabilitata, modernizata, extinsa si echipata, inclusiv implicarea persoanelor varstnice sau cu dizabilitati in calitate de angajati/colaboratori/voluntari;‎‎
Asigurarea managementului proiectului, vizibilitatii si auditarii financiare a acestuia.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
18,726,916.83 lei
Valoare finantata din fonduri europene
18,726,916.83 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
11
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
SAVA CAMELIA- Manager proiect‎‎
POROȘANU GINA VIORICA - Responsabil achizitii ‎‎
PUIA MARIA CRISTINA- Responsabil financiar ‎‎
AVRIGEAN EUGEN- Responsabil tehnic ‎‎
NAGY ALEXANDRA MIHAELA- Asistent manager‎‎
Total personal angajat in faza de implementare: 5 ‎‎
Administrator: 1‎‎
Portar: 3‎‎
Femeie de serviciu: 1‎‎
Laborant: 1‎‎
Total personal angajat in faza de exploatare: 6
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect