Reabilitare, consolidare, extindere și dotare a infrastructurii educaționale destinată Facultății de Litere și Arte din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu (POR/2017/10.3/1/7regiuni/124767)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
18.02.2021
Data inceperii proiectului
03.04.2018
Data terminarii proiectului
31.12.2023
Durata proiectului
69 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
TOMUS Ion M.
Program Operational (PO)
POR/2017/10.3/1/7regiuni/124767
Axa Prioritara (AP)
Axa Prioritara 10
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
Prioritatea de investitii 10.1, Obiectiv specific 10.3
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de participare la procesul de invatamant si cresterea angajabilitatii studentilor Facultatii de Litere si Arte din cadrul Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, prin investitii in infrastructura educationala si dezvoltarea capacitatii de activitati didactice, cercetare stiintifica si creatie artistica in domeniile Teatru si Artele spectacolului si Filologie, in vederea dobandirii de competente inter- si transdisciplinare in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si nevoile pietei muncii, in raport cu politicile europene si nationale in domeniu (Strategia Nationala pentru Invatamantul Tertiar 2015-2020; Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020; Strategia Nationala pentru Infrastructura in Educatie, Strategia Nationala de Competitivitate; Strategia Nationala pentru Promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Saraciei; Strategia pentru Cultura si Patrimoniu National) si in vederea formarii profesionale pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii si in contextul Axei Prioritare 10, Prioritatea de investitii 10.1, cu Obiectiv specific 10.3, a Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Centru.
Obiective specifice
Reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea infrastructurii educaționale existente in municipiul Sibiu, pe str. Banatului, nr.12, destinata Facultații de Litere si Arte din cadrul ULBS, prin renovarea completa a cladirii existente, prin recompartimentarea spaţiilor iniţiale, prin realizarea unei performanțe energetice superioare, in 24 de luni, cu respectarea celor mai noi standarde tehnice, pentru care se vor obține toate autorizațiile de funcționare, masuri care vor spori confortul si siguranta beneficiarilor şi vor conduce la pastrarea şi conservarea patrimoniului local inclusiv.‎
OS1 contribuie la atingerea indicatorului prestabilit de realizare 1S55 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin - universitar 550 utilizatori simultani iar la realizarea lui contribuie in mod direct Activitatile 6, 7 si 8 si indirect Activitațile 2, 3 si 4.‎
Compartimentarea interioara vizeaza realizarea a 27 de spații de invațamant,: 1 sala conferințe, 5 sali studiu individual, 6 sali studii teoretice, 2 studiouri (laborator) actorie, 2 studiouri (laborator) master actorie, 2 studio (laborator) regie, 1 studio (laborator) foto-video, 1 sala (laborator) dans, 1 centru dezvoltare proiecte, 1 sala servicii conexe, 2 cabine tehnice, 2 anexe studio (laborator) atelier teatru, 1 spațiu depozitare. Spațiile sunt necesare pentru imbunatațirea ofertei de formare universitara in cadrul domeniilor Teatru si Artele spectacolului si Filologie, pentru care FLA deține acreditare, cu scopul de a creste atractivitatea si relevanța actului de predare-invațare, rezultatele acestora si de a creste accesul si participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de invațamant superior.‎
Imbunataţirea desfaşurarii procesului educaţional prin dotarea şi echiparea spațiului situat in Sibiu, str. Banatului, nr.12 cu materiale didactice, noi tehnologii si suport TIC, echipamente si mobilier de specialitate, software didactic, aparatura de specialitate, precum şi alte materiale didactice moderne, pentru cresterea gradului de implicare a studenților Facultații de Litere si Arte in procesul educațional si a dezvoltarii capacitații de cercetare-inovare in domeniile Teatru si Artele spectacolului si Filologie si pentru dobandirea de competențe inter- si transdisciplinare in concordanța cu aspirațiile lor profesionale si nevoile pieței muncii, in raport cu politicile europene si naționale in domeniu, avand rolul de a eficientiza calitatea actului de invaţamant.‎
OS2 contribuie la atingerea indicatorului prestabilit de realizare 1S55 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin - universitar 550 utilizatori simultani iar la realizarea lui contribuie in mod direct Activitatea 9.‎
Asigurarea condițiilor necesare pentru organizarea si furnizarea in medii online a aplicațiilor si promovarea de medii noi de invațare (studii independente ghidate, invațare bazata pe proiecte reale, invațare colaborativa, experimentare etc.) si asigurarea, prin aceste condiții, a unui numar cat mai mare de absolvenți care dobandesc competențe relevante pentru piața europeana a muncii.‎
Conştientizarea studenților, cadrelor didactice şi a comunităţii locale referitor la avantajele reabilitării şi modernizării instituţiei de învăţământ superior universitar, prin informări publice permanente pe durata fazei de implementare care sa asigurare vizibilitatea proiectului. ‎
OS3 contribuie la atingerea indicatorului prestabilit de realizare 1S55 Capacitatea infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin - universitar 550 utilizatori simultani iar la realizarea lui contribuie în mod direct Activitatea 12.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
18,905,419.01 lei
Valoare finantata din fonduri europene
18,905,419.01 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
6
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
TOMUS Ion - Manager proiect ‎
PUIA Maria Cristina -Manager financiar‎
POPA Eleni Alexandra - Asistent manager ‎
TĂUT Doriana - Asistent manager ‎
POROȘANU Gina Viorica - Responsabil achizitii‎
VANU Alina Mihaela - Director administrativ/ Responsabil tehnic
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect