LEARN – Centrul de Învățare al ULBS (AG95/SGU/CI/I/17.05.2018)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2021
Data inceperii proiectului
17.05.2018
Data terminarii proiectului
16.10.2021
Durata proiectului
41 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
MARA Lucia
Program Operational (PO)
ROSE - competitiv
Axa Prioritara (AP)
SGU
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
CI
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea abandonului în rândul studenților din anul I și creșterea ratei de retenție în învățământul terțiar prin crearea și operaționalizarea unui Centru de învățare complet echiapt, dezvoltat în scopul suplimentării și îmbunătățirii mecanismelor academice și sociale de sprijin pentru minim 700 studenți din anul I studii de licență, aflați în situație de risc ridicat de abandon.
Obiective specifice
OS 1: Crearea Centrului de învățare al ULBS- LEARN prin reconvertirea/ reamenajarea și dotarea completă a spațiului special alocat în campusul universității. ‎
OS 2: Dezvoltarea abilităților de învățare și a competențelor transversale relevante pentru succes în învățamântul terțiar, pentru 700 studenți din anul I licență aflați în situații de risc ridicat de abandon, prin organizarea și derularea a 6 ateliere de lucru; ‎
OS 3: Creșterea gradului de consțientizare a necesității continuării studiilor, precum și a dificultăților personale în atingerea obiectivelor academice stabilite, pentru 700 studenți din anul I licență aflați în situații de risc ridicat de abandon, prin organizarea și derularea de activități de consiliere individuală și de grup;‎
OS 4: Creșterea gradului de promovabilitate și reducerea abandonului universitar cu 3 procente pentru 700 de stundeți din aqnul I licență aflați în situații de risc ridicat de abandon, prina civitățile desfățurate;
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
904.853 lei
Valoare finantata din fonduri europene
904.853 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
10
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
10
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
1. MARA Elena Lucia - Director grant‎
2. MANOLACHE Irina Georgeta - Expert achiziții;‎
3. BENCHEA Dorina - Expert financiar;‎
4. MAG Alina - Expert coordonator formatori și grup țintă; ‎
5. DUȘE Carmen Sonia - Formator; ‎
6. GHEORGHIȚĂ Bogdan - Formator; ‎
6. MAG Alina Georgeta - Formator; ‎
7. DANCIU Cristina Anca - Formator; ‎
8. CIOCHINĂ Ingrid Cezarina - Formator; ‎
9. NECULA Constantin- - Formator; ‎
10. SZOKE Vanina- Formator; ‎
Partenerii proiectului si rolul acestora
N/A
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect