STUDIILE UNIVERSITARE - CHEIA REUȘITEI ÎN CARIERĂ (AG 199/SGU/NC/II/13.09.2019)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2021
Data inceperii proiectului
13.09.2019
Data terminarii proiectului
12.09.2022
Durata proiectului
36 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
SPORIS Valerica
Program Operational (PO)
ROSE - necompetitiv
Axa Prioritara (AP)
SGU
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
NC
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectiv general-Sprijinirea studenţilor din FLA, expuși riscului de abandon în anul I de studii universitare de licență, în vederea creșterii ratei de retenție.
Obiective specifice
(Os1): Îmbunătățirea activității de tutorat în cadrul FLA;
(Os2): Iniţierea studenţilor din anul I de studii universitare în comunitatea academică;
(Os3): Identificarea timpurie a cauzelor care i-ar putea determina pe studenţi să abandoneze studiile universitare, identificarea studenţilor restanţieri din grupul-țintă și implementarea unor acţiuni de educație remedială;
(Os4): Implementarea unor acțiuni de coaching şi dezvoltare personală, de consiliere profesională și orientare în carieră, dezvoltarea spiritului de lider și de antreprenor;
(Os5): Dezvoltarea creativității și a relațiilor sociale prin activităţi extracurriculare;
(Os6): Dezvoltarea competențelor generale și specifice prin activităţi curriculare.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
350.720, 00 lei
Valoare finantata din fonduri europene
350.720, 00 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
-
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Director grant: SPORIS Valerica
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect