Studii universitare: pasiune și peformanță (AG 265/SGU/NC/II/25.11.2019)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2021
Data inceperii proiectului
25.11.2019
Data terminarii proiectului
24.09.2022
Durata proiectului
34 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
SANISLAV Mihai
Program Operational (PO)
ROSE - necompetitiv
Axa Prioritara (AP)
SGU
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
NC
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general: creşterea gradului de retenţie în primul an de studii universitare cu minim 3 puncte procentuale față de anul universitar 2018-2019
Obiective specifice
Obiectivul specific 1 (Os1): îmbunătăţirea activităţii de tutoriat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe.‎
Obiectivul specific 2 (Os2): introducera studenţilor din anul I în specificul activităţii academice şi a vieţii de student;‎
Obiectivul specific 3 (Os3): Identificarea rapidă și eficientă prin tutorat a potenţialelor probleme cu care se pot confrunta studenţii din grupul ţintă (minim 120 studenți, câte 60 studenți / an de proiect) şi care îi pot determina să abandoneze studiile şi implementarea unor măsuri de consiliere individuală şi alte activităţi specifice care să îi pregătească pentru activitatea de studiu şi pentru examenele din sesiune.‎
Obiectivul specific 4 (Os4): Implementarea unor acțiuni de motivare şi dezvoltare personală a studenţilor din grupul ţintă (minim 60 studenți în fiecare an al proiectului),, restanţieri după prima sesiune, pentru ca aceştia să conştientizeze importanța continuării studiilor universitare în contextul inserției pe piața muncii.‎
Obiectivul specific 5 (Os5): Dezvoltarea spiritului de voluntariat şi implicarea în activităţi extracurriculare a studenţilor din grupul ţintă (minim 120 studenți, câte 60 studenți / an de proiect) pentru a le crea sentimentul de apartenență la viaţa universitară şi competențe de identificare de soluții pentru problemele grupului.‎
Obiectivul specific 6 (Os6): Acordarea de către tutori şi de către studenţii voluntari, de ajutor personalizat studenţilor restanţieri din grupul ţintă (minim 60 studenți în fiecare an al proiectului), prin implementarea unor programe remediale care să îi ajute să promoveze examenele în sesiunile de reexaminări.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
344.664.96 lei
Valoare finantata din fonduri europene
344.664.96 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
8
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
SANISLAV Mihai - Director proiect‎
Tausan Ioan - Coordonator grup țintă‎
CIOROGAR Gabriella - Resposanbil Financiar‎
Ilie Daniela Minodora - Tutore‎
Neamtu Iosif Mircea - Formator‎
Pitic Elena Alina - Tutore‎
Ratiu Augusta - Tutore‎
Raulea Elena Cristina - Tutore
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect