CNFIS-FDI-2021-0027/DIGI_EDU21/ Competențe academice pentru învățământul digital și blended-learning (CNFIS-FDI-2021-0027/DIGI_EDU21)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
27.07.2021
Data inceperii proiectului
14.06.2021
Data terminarii proiectului
17.12.2021
Durata proiectului
6 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Daniela Roxana Andron
Program Operational (PO)
CNFIS
Axa Prioritara (AP)
FDI
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Perfecționarea continuă a personalului didactic al ULBS prin îmbunătățirea competențelor digitale, psihopedagogice, promovarea respectării deontologiei și eticii academice în contextul digitalizării activității de predare, prin activități de suport continuu și prin ateliere/webinarii pe tematici specifice.
Obiective specifice
OS1.Furnizarea de suport permanent actualizat prin platforma dedicată a ULBS pentru consiliere în activitatea didactică derulată în regim online și blended learning
OS2. Furnizarea de ateliere/webinarii de formare și antrenare a competențelor de pedagogie digitală și etică academică
OS3. Furnizarea de ateliere de schimb de bune practici cu participare internațională pentru identificarea și utilizarea de metode și mijloace actuale de predare-învățare
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
410.600 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
380.000 lei
Valoarea contributiei proprii
30.600 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
380.000 lei
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
17
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
1 Manger de proiect: Daniela Roxana Andron
2. Ingineri sistem: Rosca Liviu Ion,
3. Ingineri sistem: Mironescu Ion Dan
4. Administrator platforma: Grecu Valentin
5. Editori: Mihaescu Diana Maria,
6. Editori: Grecu Valentin,
7. Editori: Cretu Daniela Maria
8. Rapoarte analiza: Duca Crina
9. Grup ținta: Pricope Loredana
10 Formatori: Popa Maria Cristina,
11. Formatori:Kifor Stefania,
12. Formatori:Nicu Adriana,
13. Formatori:Bogoslov Andreea,
14. Formatori:Andron Daniela Roxana,
15. Formatori:Gruber Gabriela,
16. Formatori: Bologa Lia,
17. Formatori: Leonhard Teresa
18. Formatori online: Rosca Liviu Ion,
19: Formatori online:Mironescu Ion Dan,
20. Formatori online: Stefania Kifor,
21 Formatori online: Daniela Cretu,
22. Formatori online: Lia Bologa,
23. Formatori online: Carmen Purcar,
24. Formatori online: Adriana Nicu,
25. Formatori online: Mona Ionas
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect