Transfer de know-how pentru cercetare de excelenta la ULBS" (CNFIS-FDI-2021-0030)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
28.07.2021
Data inceperii proiectului
14.06.2021
Data terminarii proiectului
31.12.2021
Durata proiectului
6 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Conf univ dr Ionela Vlase
Program Operational (PO)
CNFIS
Axa Prioritara (AP)
FDI
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
Domeniul 6: Susținerea cercetării de excelență din universități.
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Transferul de know-how în domeniul cercetării științifice pentru creșterea potențialului de cercetare al cadrelor didactice și doctoranzilor din ULBS cu scopul creării unor poli de cercetarea științifică de excelență
Obiective specifice
OS.1. Creșterea calității articolelor științifice elaborate de cadrele didactice din ULBS și doctoranzii ULBS prin furnizarea de ateliere pentru formarea și îmbunătățirea competențelor în domeniul cercetării științifice.
OS.2. Creșterea calității proiectelor de cercetare propuse de către ULBS la diferite competiții naționale și internaționale prin oferirea de ateliere la care vor fi invitați să participe experți de nivel internațional, din țară sau străinătate.
OS.3. Facilitarea schimbului de bune practici în domeniul cercetării științifice cu cercetători de nivel internaționali.
OS.4. Valorificarea competențele dobândite de doctoranzi pe parcursul derulării cursurilor de formare prin participarea la Conferința doctoranzilor ULBS.
OS.5. Crearea unor poli de excelență în activitatea de cercetare științifică din ULBS care să integreze și tineri cercetători, cu potențial ridicat de învățare și aplicare, în vederea asigurării dezvoltării sustenabile a cercetării
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
372.000 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
332.000 lei
Valoarea contributiei proprii
40.000 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
17
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
1. Vlase Ionela- Director proiect
2. Inţă Elena-Claudia- Contabil
3. Petruţa Giselle-Anamaria -Responsabil resurse umane
4. Boantă Alexandra- Responsabil achizitii
5. Porancea-Răulea Andreea Simina- Expert raportare
6. Flucsă Daniela-Maria- Responsabil GT 1
7. Ropotin Roxana-Petruţa- Responsabil GT 2
8. Bejenaru Anca-Mioara- Responsabil A3
9. Pojoga Vlad- Responsabil A4
10 .Varga Alexandra- Responsabil A5
11. Roşca Isabela- Responsabil A6
12. Văsieș Alexandru Florin- Responsabil A7
13. Băcilă Marinela-Lidia- Responsabil A8
14. Dobrotă Dan -Expert formator A3.1
15. Acu Ana Maria - Expert formator A3.2
16. Biriş Cristina Maria- Expert formator A3.3
17. Nicu Valentin Paul -Expert formator A4.1
18 . Mihailă Romeo Gabriel- Expert formator A4.1
19 . Vlase Ionela- Expert formator A4.2
20. Dragoman Dragos-Dumitru- Expert formator A4.2
21. Tobler Stefan-Andreas- Expert formator A4.3
22. Baghiu Stefan- Expert formator A4.3
23. Cristescu Marian-Pompiliu- Expert formator A5.1
24. Constantinescu Nicolae Stelian- Expert formator A5.2
25. Neamţu Iosif-Mircea- Expert formator A5.3
26. Florea Silvia-Expert formator A6.1
27. Stănuș Ileana Cristina- Expert formator A6.2
28. Cărățuş Mirela Aurora- Expert formator A6.3
29. Herciu Mihaela Ileana- Expert formator A8
30. Ogrean Claudia Adela- Expert formator A8

Partenerii proiectului si rolul acestora
N/A
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect