Facilitarea accesului în învățământul superior al persoanelor din medii defavorizate prin instrumente digitalizate și servicii de consiliere profesională, în vederea integrării pe piața muncii (CNFIS-FDI-2021-0117 )
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
29.07.2021
Data inceperii proiectului
10.05.2021
Data terminarii proiectului
17.12.2021
Durata proiectului
7 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Conf. univ. dr. habil. Marius Milcu
Program Operational (PO)
CNFIS-FDI
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
Domeniul 1: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Scopul proiectului constă în îmbunătățirea accesului persoanelor din medii defavorizate în învățământul superior, utilizând o platformă online specializată, în vederea adaptării și integrării în mediul academic și reducerii abandonului școlar, ca și a incluziunii sociale și a mai bunei integrări pe piața muncii
Obiective specifice
O1. Conștientizarea de către elevii din medii defavorizate a necesității continuării studiilor, pentru o mai bună incluziune socială și integrare pe piața muncii, prin organizarea de întâlniri cu studenți, profesori, angajatori, consilieri
O2. Evaluarea psiho-aptitudinală / stabilirea profilului psiho-aptitudinal și vocațional al elevilor din medii defavorizate, utilizând platforme de specialitate online
O3. Consilierea și orientarea profesională, pentru alegerea traseului profesional
O4. Familiarizarea cu mediul academic, în vederea reducerii abandonului școlar, prin vizite de studiu (virtuale sau in situ) în universitate, pentru familiarizarea cu oportunitățile și exigențele învățământului superior
O5. Familiarizarea cu cerințele specifice mediului socio-economic, în vederea mai bunei integrări pe piața muncii, prin întâlniri și workshopuri cu angajatori, cadre didactice, studenți (foști și actuali)
O6. Facilitarea adaptării și integrării în mediul academic, prin acordarea unor granturi de studii, prin întâlniri și workshopuri cu cadre didactice, studenți (foști și actuali), angajatori, prin consiliere psihologică și orientare profesională
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
319.680 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
288.000 lei
Valoarea contributiei proprii
31.680 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
12
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
1. Conf. univ. dr. habil Milcu Marius Eleodor- Director proiect;
2. Ință Elena Claudia- Contabil;
3. Ticulescu Ana - Responsabil resurse umane;
4. Scarlat Maria Doina- Responsabil salarizare;
5. Prof. univ. dr. habil. Drăgulescu Radu- Expert educațional / formator;
6. Asist. univ. dr. Sumedrea Cristian Mihai- Expert educațional / formator;
7. Sas Alina - Expert grup țintă 1;
8. Ticulescu Ana -Expert grup țintă 2;
9. Asist. univ. drd. Crînguș Costin Marian- Expert grup țintă 3;
10 .Mogoșanu Cristina Constantina - Consilier carieră / Psiholog vocațional 1;
11. Tătoiu Andreea- Consilier carieră / Psiholog vocațional 2;
12. Szoke Vanina - Consilier carieră / Psiholog vocațional 3;
Partenerii proiectului si rolul acestora
Licee din județul Sibiu și județele apropiate, care asigură postarea și diseminarea mesajelor și a linkurilor de conectare online pe pagina web și pe rețelele sociale ale liceului, ca și diseminarea activităților menționate pe toate canalele disponibile, inclusiv prin profesori, diriginți, grupuri ale elevi, etc.
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect