Connecting the World through International Academic Cooperation (CNFIS-FDI-2021-0097)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
29.07.2021
Data inceperii proiectului
10.05.2021
Data terminarii proiectului
17.12.2021
Durata proiectului
7 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Eva-Nicoleta Burdușel
Program Operational (PO)
CNFIS-FDI
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
Internaționalizarea învățământului superior
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Actualizarea strategiei de internaționalizare a ULBS (2020-2024) având în vedere noua politică de internaționalizare a administrației universității, corelată cu strategiile în domeniul educației și cercetării la nivel național și internațional, în paralel cu redefinirea poziției ULBS în context european și mondial printr-o nouă abordare a raportării la cele mai recente provocări și tendințe în mediul academic prin creșterea vizibilității pe plan internațional și prin consolidarea identiății naționale și a specificului cultural.
Obiective specifice
OS.1. Elaborarea unei politici de internaționalizare la nivel instituțional bazată pe consultarea tuturor factorilor implicați și care se va aplica în toate structurile ULBS: academice, administrative, auxiliare
OS.2. Identificarea unor modalități de perfecționare continuă a studenților (conștientizarea și dezvoltarea competențelor transversale); cadrelor didactice și personalului administrativ / auxiliar
OS.3. Internaționalizarea va include în egală măsură activitățile de profesionalizare, predare și cercetare
OS.3.1.Perfecționarea continuă a personalului didactic și administrativ prin cursuri de limbă străină
OS.3.2.Constituirea unei prezentări online care să promoveze experiența studenților în mobilitățile internaționale și crearea unei platforme online de dialog: dezvoltarea conceptului de studenți ambasadori
OS.3.3.Eficientizarea mobilităților internaționale printr-o mai bună valorificare a rezultatelor academice și impactului cercetării
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
355.000 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
317.000 lei
Valoarea contributiei proprii
38.000 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
--
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
27
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
1. Burdușel Eva-Nicoleta – Director proiect;
2. Precup Olga Paula – Asistent manager;
3. Săcășan Diana – Specialist achiziții;
4. Dobrilă Anca Ileana – Responsabil financiar;
5. Albu Lăcrămioara – Consilier juridic;
6. Potropopu Cristina Maria – Responsabil GT1;
7. Răulea Rebecca Clara – Responsabil GT2;
Partenerii proiectului si rolul acestora
N/A
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect