Soluții digitale pentru cresterea participarii studentilor si imbunatatirea calitatii procesului de predare on-line (POC/2.3.3/2/149674)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
07.12.2021
Data inceperii proiectului
29.07.2021
Data terminarii proiectului
01.08.2022
Durata proiectului
12 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
PASCU Adrian
Program Operational (PO)
POC/2.3.3/2/ 149674
Axa Prioritara (AP)
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducaţie, e-incluziune, e-sănătate si ecultură
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului la activităţi didactice on-line în anii universitari 2020-2021 şi 2021-2022, prin asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, a unui număr de 526 de studenţi ai Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu, care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale.
Obiective specifice
OS 1: Dotarea cu 526 tablete de uz scolar cu acces la internet, 24 laptop-uri, 21 camere web conferinta, 21 table interactive necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line şi faţă în faţă, în anul şcolar 2020-2021 pentru studenţii care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale.‎‎‎
OS 2: Sprijinirea unui număr de 526 de studenţi ai Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale, în anii şcolari 2020-2021, 2021-2022 cu tablete scolare cu acces la internet, precum si a 24 cadre didactice pentru a participare la activităţile didactice în mediul on-line şi faţă în faţă.‎‎‎
OS 3: Asigurarea continuitatii procesului educaţional în mediul on-line şi faţă în faţă pentru 526 studenţi ai Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu, care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale si a 24 cadre didactice în anul scolar 2020-2021, respectiv anul şcolar 2021-2022.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
1,101,999.80 lei
Valoare finantata din fonduri europene
1,101,999.80 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
6
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Manager Proiect - PASCU Adrian;‎‎‎
Responsabil Financiar- PUIA Maria Cristina; ‎‎‎
Responsabil Achiziții - BOANTA Alexandra;‎‎‎
Responsabil tehnic - VANU Alina Mihaela‎‎‎
Asistent manager- ROTH Bianca‎‎‎
Responsabil Juridic - ALBU Lăcrămioara
Partenerii proiectului si rolul acestora
N/A
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect