Profesionalizarea carierei didactice - PROF (POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6/ 1)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
07.12.2021
Data inceperii proiectului
01.01.2021
Data terminarii proiectului
31.12.2023
Durata proiectului
36 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
MARA Daniel
Program Operational (PO)
POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6
Axa Prioritara (AP)
Educație și competențe
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
Operațiune compozită OS 6.5,6.6
Beneficiar
Ministerul Educației
Obiectivul general
Obiectivul general Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere‎
didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național‎
coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca‎
formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și‎
obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în‎
activitatea de predare /formare și în activitatea de management educațional, în contextul‎
procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.
Obiective specifice
OS1: Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare, până în anul 2023, prin înființarea instituției mentoratului carierei didactice, structurată ca rețea, cuprinzând‎
- 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP),‎
- 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice, ‎
- 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) - instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă, și care își desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).‎
OS2: Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea și operaționalizarea, până în anul 2023, a trei oferte educaționale pentru elevi și a unor resurse didactice, inclusiv pentru învățarea în sistem blended learning/online și a 7 standarde didactice pentru cadrele didactice, pe baza cărora se realizează formarea și dezvoltarea/ evaluarea/echivalarea și validarea competenței didactice, obținută atât prin trasee clasice de evoluție în carieră, cât și prin rute/contexte alternative, în contextul digitalizării globale a educației.‎
OS3: Formarea continuă și perfecționarea profesională, până în anul 2023, a 28.000 cadre didactice din învățământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale și al evoluției în carieră, pentru asigurarea continuității pedagogice în predare- învățare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică și în domenii precum: e-learning, noile educații, incluziune, curriculum, evaluare, Teleșcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate – inclusiv în vederea completării perfecționării continue a personalului didactic, în contextul global al digitalizării sistemelor de educație și în contexte specifice/nespecifice privind activitatea cu elevi aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu cerințe educaționale speciale (CES) sau copii aflate în situații de risc medical- școlarizați în spital, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic. ‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
16.519.534,97 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
71
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
Lider - Ministerul Educației;‎
Partener 1 - UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU‎
Partener 2 - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV‎
Partener 3 - UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALAȚI‎
Partener 4 - UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE GEORGE EMIL PALADE‎
Partener 5 - CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA‎
Partener 6 - CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TĂBĂCARU” BACĂU‎
Partener 7 - CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDETULUI BISTRITA-NASAUD‎
Partener 8 - CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA‎
Partener 9 - CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ‎
Partener 10 - CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA‎
Partener 11 - CASA CORPULUI DIDACTIC SPIRU HARET IAȘI‎
Partener 12 -CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV‎
Partener 13 -CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ‎
Partener 14 - CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA‎
Partener 15 - CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ ‎
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect