Transformarea digitală SMART prin procesul de tranziție verde în cadrul ULBS (TRADISMART) (C15/ I16/1794572988)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect activ!
Data publicarii informatiilor
18.07.2023
Data inceperii proiectului
14.10.2022
Data terminarii proiectului
31.12.2025
Durata proiectului
39 luni
Stadiul proiectului
Luna 21
Detalii proiect
Manger de proiect
Sorin RADU
Program Operational (PO)
I16
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
-
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării unui număr de 14.514 studenți la un proces educațional de calitate, sustenabil, modern și incluziv pentru deprinderea de competențe necesare profesiilor digitale ale viitorului, creșterea angajabilității și asigurarea egalității de șanse în educație.
Obiective specifice
OS1: Îmbunătățirea desfășurării procesului educațional prin modernizarea a minim 10 departamente/ centre/ laboratoare/ biblioteci digitale/ platforme existente în cadrul universității, pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală prin extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare, introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice, pentru creșterea gradului de implicare a studenților ULBS în procesul educațional și a dezvoltării capacitații de cercetare-inovare și pentru dobândirea de competențe inter- și transdisciplinare în concordanța cu aspirațiile profesionale și nevoile pieței muncii, în raport cu politicile europene și naționale în domeniu, având rolul de a eficientiza calitatea actului de învățământ. Dotarea cu infrastructură digitală necesară activității didactice vizează realizarea interesului strategic național, acela de a asigura desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație și implicit realizarea obiectului de activitate al unităților de învățământ de a asigura dreptul fundamental la învățătură. Se asigură astfel condițiile necesare pentru organizarea și furnizarea în medii online a aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare (studii independente ghidate, învățare bazata pe proiecte reale, învățare colaborativă, experimentare, simulare etc.) și asigurarea, prin aceste condiții, a unui număr cat mai mare de absolvenți care dobândesc competențe relevante pentru piața europeana a muncii.
OS2. Asigurarea dezvoltării de competențe digitale avansate (cunoștințe, aptitudini și atitudini) utilizând tehnologiile digitale pentru minim 540 studenți/studenți doctoranzi prin actualizarea a minim 27 programe de studii pentru dezvoltarea competentelor digitale în domeniile de specializare stabilite ca prioritare, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice meseriilor emergente și a consolidării competentelor antreprenoriale în sectorul digital.
OS3: Asigurarea dezvoltării de competențe digitale avansate (cunoștințe, aptitudini și atitudini) utilizând tehnologiile digitale pentru minim 50 Personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare.
OS4 Conștientizarea în rândul studenților, cadrelor didactice și a comunității academice a avantajelor pe care le creează modernizarea ULBS prin achiziționarea de infrastructură digitală necesară desfășurării activității didactice în mediu on-line și mixt, prin informări publice permanente pe durata fazei de implementare care sa asigurare vizibilitatea proiectului.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
28.701.539,56 lei
Valoare finantata din fonduri europene
28.701.539,56 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
-
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect