„SMART INNOBUSINESS - Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative” (POCU/829/6/13/140563)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
19.07.2023
Data inceperii proiectului
30.12.2021
Data terminarii proiectului
29.12.2023
Durata proiectului
24 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Adrian Marius PASCU
Program Operational (PO)
POCU/829/6/13/140563
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
-
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului are in vedere creşterea numărului de absolvenţi care îşi găsesc un loc de munca şi implicit a ratei de ocupare in corelare cu nevoile pieţei muncii ca urmare a accesului la programe de formare in domeniul antreprenoriatului, stagii de practica, activităţi de mentorat în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor aşa cum sunt ele prezentate in SNC, SNCDI şi Strategia de specializare inteligenta pentru minim 350 studenţi, pe de o parte, şi crearea si ocuparea a minim 65 de noi locuri de munca in urma înfiinţării a minim 26 de noi întreprinderi prin acordarea de ajutor financiar, pe de alta parte.
Obiective specifice
OS1 – Formarea profesionala in domeniul antreprenorial a minim 350 studenti ai ULBS, ISCED 5-8, formare care sa faciliteze insertia pe piata muncii a absolventilor;‎
OS2- Analiza şi evaluarea planurilor de afaceri elaborate de catre participantii la grupul tinta in vederea selectarii acelor planuri de afaceri cu cel mai mare potential real de implementare, care vizeaza dezvoltarea de intreprinderi care activeaza in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au in vedere dezvoltarea in domeniile şi subdomeniile de specializare inteligentă si sanatate identificate prin SNCDI. ‎
OS3- Consolidarea competentelor antreprenoriale şi a celor specifice, în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile şi subdomeniile de specializare inteligentă si sanatate identificate prin SNCDI, a minim 26 participanti din grupul tinta al proiectului, care au absolvit programul de formare antreprenoriala si ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru acordarea de sprijin financiar, prin: organizarea şi participarea acestora la intreprinderi simulate; efectuarea de stagii de practica organizate in cadrul unei intreprinderi existente; furnizarea de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat aferente planului de afacere selectat.‎
OS4- Infiintarea a min.26 de SU, pe baza PA selectate, în sectoarele competitive identif. prin intermediul SNC sau care au în vedere dezv. de afaceri in domeniile si subdomeniile de specializare inteligentă si sanatate identificate prin SNCDI, prin acordarea de sprijin financiar in vederea implementarii a min.26 de PA si crearea a min.65 de noi locuri de munca in cadrul acestora.‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
9,373,324.00 lei
Valoare finantata din fonduri europene
9,373,324.00 lei
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
-
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect