ULBS în parteneriat activ cu piața muncii (CNFIS-FDI-2023-F-0381)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
03.08.2023
Data inceperii proiectului
01.06.2023
Data terminarii proiectului
31.01.2024
Durata proiectului
8 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
MILCU Marius
Program Operational (PO)
CNFIS-FDI-2023-F-0381
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
-
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Creșterea angajabilității absolvenților, prin corelarea ofertei educaționale a ULBS cu cerințele principalilor angajatori din județul Sibiu și județele limitrofe.
Obiective specifice
OS 1: Realizarea unui studiu privind inserția absolvenților pe piața muncii pentru anii 2022-2023; ‎
OS 2: Analiza gradului în care oferta academică a ULBS asigură competențele necesare pe piața muncii la nivelul absolvenților; ‎
OS 3: Consolidarea parteneriatelor dintre Centrul de Servicii Integrate pentru Studenții SMARTHUB și 40 de organizații și insitutții din mediul public și privat din județul Sibiu și județe limitrofe
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
130.500 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
-
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect