ULBS-Study on-creșterea gradului de integrare socială prin sporirea accesului la învățământ superior de calitate într-o universitate europeană (CNFIS-FDI-2023-F-0222)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
03.08.2023
Data inceperii proiectului
01.06.2023
Data terminarii proiectului
29.02.2024
Durata proiectului
9 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
FUCIU Mircea
Program Operational (PO)
CNFIS-FDI-2023-F-0222
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
-
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
O1: Conștinetizarea de către elevii de liceu, proveniți din medii defavorizate, a importanței studiilor superioare pentru o bună integrare social- profesională, prin întăriri cu caracter motivațional între elevi și cadre didactice, angajatori, consilieri și studenți;
O2 - Familiarizarea elevilor, proveniți din orașe mici/ zone defavorizate , cu mediul academic, prin organzarea de vizite de studiu în universitate și participarea la Târgul Educațional ULBS, dar și prin expunerea la materiale promoționale/ video cu conținut informativ privind viața de student;
O3: Participarea la workshop-uri și seminarii de consiliere și orientare în carieră pentru identificarea traseului educațional optim și reducerea abandonului universitar timpuriu;
O4 - Susținerea și asigurarea accesului elevilor aparținând unor categorii de populație vulnerabilă (de ex. proveniți din orașe mici/ medii defavorizate/ mediul rural), cu rezultate bune la învățătură, și care au fost admiși la studii universitare de licență cu taxă în anul 1, prin finanțarea cheltuielilor de școlarizare;
Obiective specifice
-
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
196.000 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
-
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect