Dezvoltarea centrelor de cercetare din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu printr-o exploatare mai eficientă a infrastructurii de cercetare (CNCFIS- FDI-2023-F-0163)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
04.08.2023
Data inceperii proiectului
01.06.2023
Data terminarii proiectului
29.02.2024
Durata proiectului
9 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
BREAZ Radu Eugen
Program Operational (PO)
CNCFIS- FDI-2023-F-0163
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
-
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului are în vedere susținerea activităților desfășurate de ULBS pentru dezvoltarea cercetării universitare prin creșterea vizibilității, definirea unor politici și proceduri de acces la infrastructura de cercetare și stimularea parteneriatelor pentru cercetare din ULBS
Obiective specifice
OS1: Furnizarea unor ateliere de formare pentru personalul centrelor de cercetare ale ULBS în scopul formării și îmbunătățirii unor competențe legate de creșterea vizibilității infrastructurii de cercetare, definirii politicilor de acces la acesta, elaborarea planurilor de gestiune a datelor și stimularea parteneriatelor cu alte infrastructuri de cercetare;
OS2: Creșterea vizibilității infrastructurilor de cercetare/ centrelor de cercetare din cadrul ULBS prin consolidarea prezenței acestora pe platforme specializate și pe pagini proprii de internet;
OS3: Definirea politicii de acces la infrastructura de cercetare și la serviciile conexe pentru infrastructurile de cercetare/ centrele de cercetare din cadrul ULBS;
OS4: Stimularea parteneriatelor prin atragerea de utilizatori terți ai infrastructurilor de cercetare/ centrelor de cercetare din cadrul ULBS;
OS5: Sprijinirea integrării infrastructurilor de cercetare/centrelor de cercetare din cadrul ULBS în rețele tematice la nivel național și internațional;
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
200,000 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
-
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect