Integrarea Inteligenței Artificiale în activitățile de cercetare din ULBS (CNFIS-FDI-2024-F-0090)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect activ!
Data publicarii informatiilor
28.06.2024
Data inceperii proiectului
01.05.2024
Data terminarii proiectului
15.12.2024
Durata proiectului
7 luni
Stadiul proiectului
Luna 3
Detalii proiect
Manger de proiect
HUNYADI Ioan Daniel
Program Operational (PO)
FDI
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
-
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Formarea și îmbunătățirea competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale doctoranzilor din ULBS, facilitându-le utilizarea eficientă și inovativă a tehnologiilor AI în procesul de cercetare. Această inițiativă își propune creșterea potențialului de cercetare și crearea unor poli de cercetare de excelență.‎
Obiective specifice
OS.1. Îmbunătățirea calității articolelor științifice elaborate de cadrele didactice și doctoranzii din ULBS prin organizarea unor ateliere de formare, concentrate pe dezvoltarea competențelor în utilizarea tehnologiilor AI.‎
OS.2. Oferirea de module de instruire și ateliere dedicate aspectelor etice și sociale ale utilizării Inteligenței Artificiale în cercetare, alături de promovarea transparenței și responsabilității în procesul de dezvoltare și aplicare a soluțiilor AI.‎
OS.3. Creșterea calității proiectelor de cercetare propuse de ULBS pentru competițiile naționale și internaționale prin organizarea de ateliere cu participarea unor experți recunoscuți la nivel internațional, din țară și străinătate.‎
OS.4. Promovarea colaborării între cercetători din diferite domenii și specializări pentru a încuraja schimbul de cunoștințe și expertiză în utilizarea AI în cercetare.‎
OS.5. Furnizarea de acces la instrumente, platforme și resurse AI, precum seturi de date, framework-uri de învățare automată și infrastructură de calcul, pentru a permite cercetătorilor să experimenteze și să integreze soluții AI în propriile lor proiecte de cercetare.‎
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
460.000,00 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
20
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect