ULBS Study- on 2.0- echitate și integrare socială de calitate prin dezvoltarea accesului la învățământ superior într-o universitate europeană (CNFIS-FDI-2024-F-0454)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect activ!
Data publicarii informatiilor
01.07.2024
Data inceperii proiectului
01.05.2024
Data terminarii proiectului
31.12.2024
Durata proiectului
8 luni
Stadiul proiectului
Luna 3
Detalii proiect
Manger de proiect
FUCIU Mircea
Program Operational (PO)
FDI
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
-
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
OS 1 Campanie de conștientizare în rândul elevilor;
Obiective specifice
OS 2 Campanie de conștientizare în rândul elevilor ;
OS 3 Seminarii de orientare și consiliere profesională pentru elevi;
OS 4 Îmbunătățirea capacității ULBS de consiliere și orientare a studenților;
OS 5 Tutorat pentru studenții aflați în situații de risc;
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
359.000 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
12
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect