ULBS în parteneriat activ cu mediul economic (CNFIS-FDI-2024-F-0523)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect activ!
Data publicarii informatiilor
01.07.2024
Data inceperii proiectului
01.05.2024
Data terminarii proiectului
31.12.2024
Durata proiectului
8 luni
Stadiul proiectului
Luna 3
Detalii proiect
Manger de proiect
MILCU Marius
Program Operational (PO)
FDI
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
-
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectiv general: Corelarea ofertei educaționale a ULBS cu cerințele principalilor angajatori din județul Sibiu și județele limitrofe, în vederea creșterii angajabilității absolvenților.

Obiective specifice
OS 1 Analiza inserției absolvenților promoției 2022-2023-2024 pe piața muncii;‎
OS 2 Analiza și corelarea competențelor absolvenților ULBS cu cerințe agenților economici din județul Sibiu și județele limitrofe; ‎
OS 3 Consolidarea parteneriatelor dintre ULBS (prin Centrul de Servicii Integrate pentru Studenți- SMARTHUB) și 7 organizații și instituții din mediul public și privat din județul Sibiu și județele limitrofe; ‎
OS 4 Asigurarea bazei materiale și condițiilor favorabile desfășurării activităților proiectului;
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
249.000 lei
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
9
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect