Dezvoltare regională prin educaţie flexibilă şi deschisă. Implementarea unei platforme complexe de e-educaţie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (SMIS - CSNR 4373)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
14.03.2011
Data inceperii proiectului
09.11.2010
Data terminarii proiectului
26.05.2012
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Remus BRAD
Program Operational (PO)
POSCCE
Axa Prioritara (AP)
A3 - Tehnologia informației şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
O3.2.3 - Susținerea implementării de aplicații de E-Learning
Beneficiar
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Obiectivul general
Vizează îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în contextul implementării unor metodologii moderne de relaţionare profesor – student.‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎Susţine învăţarea pe tot parcursul vieţii, facilitată de utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în toate aspectele activităţii universitare, prin introducerea unei soluţii de e-educaţie.
Obiective specifice
Monitorizarea procesului de instruire şi a rezultatelor obţinute de cursanţi şi instructori, atât pe perioada cursurilor cât şi după finalizarea acestora;‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎Creşterea accesului nediscriminatoriu la educaţie şi formare de specialitate pentru toate persoanele interesate, indiferent de locaţia geografică, dizabilitate, specializări anterioare, posibilităţi financiare, ş.a.m.d., prin introducerea unui sistem de educaţie flexibil şi incluziv, bazat pe utilizarea mijloacelor electronice pentru educaţie;‎‎‎‎‎
‎‎‎Eliminarea barierelor educaţiei tradiţionale, prin posibilitatea eliminării prezenţei în sala de clasă şi a predării faţă în faţă;‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎Creşterea calităţii serviciilor educaţionale, prin dezvoltarea de forme moderne de educaţie, prin promovarea participării studenţilor la elaborarea, actualizarea şi modificarea cursurilor, într-un mediu educaţional bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎Promovarea competenţelor adiţionale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
6.337.478,34
Valoare finantata din fonduri europene
5.217.588,60
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
106.481,40
Valoarea cheltuielilor neeligibile
1.013.408,34
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
1.565.276,58
Suma rambursata pana in prezent
3.908.237,00
Suma solicitata si nerambursata
1.489.516,00
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
5
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
5
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect