Integrarea cercetării româneşti în contextul cercetării europene-burse doctorale (POSDRU/88/1.5/S/60370)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2011
Data inceperii proiectului
02.03.2009
Data terminarii proiectului
29.02.2012
Durata proiectului
36 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Ovidiu TIŢA
Program Operational (PO)
POSDRU 2007-2013
Axa Prioritara (AP)
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
DMI 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat
Obiective specifice
· Accesul liber pe piaţa muncii în domeniile de interes şi în care doresc să se specializeze‎‎
‎‎
· Accesul liber la informaţia de specialitate şi integrarea în colective de cercetare de renume, capabili să facă faţă cerinţelor în orice moment şi să contribuie direct la rezolvarea sarcinilor ce le revin‎‎
‎‎
· Accesul la fluxul principal de informaţii şi necesitatea de a contribui la dezvoltarea şi completarea acestuia‎‎
‎‎
· Accesul la un învățământ de calitate, modern în concordanţă cu necesităţile prezente şi de viitor bazat pe metodologii, instrumente şi proceduri capabile să asigure calitatea cercetării şi integrarea specialiştilor în comunitatea ştiinţifică internaţională‎‎
‎‎
· Susţinerea materială a doctoranzilor pe perioada întregului ciclu doctoral pentru ca întreaga energie creatoare, inovativă să poată fi direcţionată spre perfecţionare, studiu şi creaţie
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
11.542.600,00 RON
Valoare finantata din fonduri europene
9.614.985,80 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
1.696.762,20 RON
Valoarea contributiei proprii
230.852,00 RON
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
1.072.982,40 RON
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
654.737,93 RON
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
24
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
1
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Batar Dumitru-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Dumitrescu Luigi-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Oprean Camelia-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Tanasescu Cristina-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Oprean Letitia-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Popescu Dan-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Dumitrascu Danut-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Brandasu Dan-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Radulescu Gina Viorica -asistent comercial (01/11/2009-31/10/2012)
Neamtu Mihai-secretar stiintific (01/11/2009-31/10/2012)
Oprean Constantin-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Badila Daniela-consilier juridic (01/11/2009-31/10/2012)
Puia Maria Cristina-expert economist (01/11/2009-31/10/2012)
Miclea Rodica Ofelia-documentarist (01/11/2009-31/10/2012)
Motoc Vasile-expert contabil (01/11/2009-31/10/2012)
Danciu Ioan-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Tita Mihaela-asistent manager (01/11/2009-31/10/2012)
Duse Dan Maniu-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Duse Carmen-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Tita Ovidiu-manager proiect (01/11/2009-31/10/2012)
Kifor Claudiu-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Dichel Cornelia-secretar adm. (01/11/2009-31/10/2012)
Bologa Octavian-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Tabara Vasile-expert invatamant (01/11/2009-31/10/2012)
Ciubara Magdalena-auditor intern (01/11/2009-31/10/2012)
Dobrila Anca Ileana-secretar (24/04/2012-24/09/2012
Ropotin Roxana Petruta-responsabil evidenta doctoranzilor (07/06/2012-31/10/2012)
Ciora Radu Adrian-responsabil baza date (07/06/2012-31/10/2012)
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect