Formare profesională continuă în scopul creșterii competitivității organizațiilor din domeniul alimentar privind asigurarea calităţii proceselor şi siguranţa alimentului. (POSDRU/39/3.2/G/26960)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2011
Data inceperii proiectului
03.08.2009
Data terminarii proiectului
30.06.2011
Durata proiectului
23 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Iuliana BRATU
Program Operational (PO)
POSDRU 2007-2013
Axa Prioritara (AP)
AP 3 – Creșterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
DM 3.2 – Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Creșterea competitivității organizațiilor din industria alimentara si a celor suport prin dobândirea cunoștințelor necesare care sa le permită tinerea sub control a proceselor si produselor, prin realizarea auditurilor interne in scopul verificării conformității produselor , eficacității si eficientei sistemului de management al calităţii şi siguranței.
Obiective specifice
- cunoașterea elementelor importante care compun strategia UE în domeniul calităţii şi siguranței alimentului;‎‎‎‎‎‎‎
- formare de manageri/auditori în domeniul siguranţei alimentare din cadrul organizaţiilor participante la proiect;‎‎‎‎‎‎‎
- dezvoltarea de abilităţi şi competenţe personale în organizaţiile din industria alimentară prin cunoaşterea conceptelor de calitate şi siguranţă a alimentului;‎‎‎‎‎‎‎
- cunoaşterea şi înţelegerea seriei de standarde ISO 9000; ISO 22000; HACCP; ISO 19011;‎‎‎‎‎‎‎
- cunoașterea programului bazat pe Principiile Generale pentru Igiena Alimentelor (G.H.P. si G.M.P.);‎‎‎‎‎‎‎
- prezentarea modelelor de asigurare externa si interna a calităţii şi siguranţei alimentelor, conform cu cerinţele standardelor ISO 9001, ISO 22000, HACCP, PRP, PRPo;‎‎‎‎‎‎‎
- însuşirea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor managementului calităţii şi siguranţei produselor alimentare;‎‎‎‎‎‎‎
- explicarea rolului HACCP vs. bune practici de igienă şi de producție (G.H.P. şi G.M.P.) şi standardele ISO 9000, ISO 22000, în sistemele de asigurare a calităţii şi siguranței alimentului;‎‎‎‎‎‎‎
- alinierea sistemului calităţii la nivelul standardelor internaționale ISO 9000, ISO 22000;‎‎‎‎‎‎‎
- desfășurarea unui audit intern şi/sau extern prin evaluarea independentă şi obiectivă a unui sistem de management al calităţii conform ISO 19011‎‎‎‎‎‎‎
- dezvoltarea unor abilităţi de aplicare, creativitate şi abordare corectă a HACCP, ISO 22000;‎‎‎‎‎‎‎
- înţelegerea şi aplicarea în practică a tehnicilor de audit;‎‎‎‎‎‎‎
- cunoaşterea tehnicilor de calificare a echipamentelor şi de validare a proceselor;‎‎‎‎‎‎‎
- dobândirea capacității de a concepe documente şi de a le derula în implementarea sistemelor de calitate şi siguranța în industria alimentară;‎‎‎‎‎‎‎
- dobândirea capacităţii de a soluționa probleme cu privire la produsele potenţial nesigure.‎‎‎‎‎‎‎
- generarea, demonstrarea capabilităţii implementării sistemelor calităţii şi siguranţei;‎‎‎‎‎‎‎
- stabilirea de măsuri preventive pentru eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil a potenţialelor contaminări de natură microbiologică, chimică sau fizică ce pot influenţa inocuitatea alimentelor;
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
1.733.466 RON
Valoare finantata din fonduri europene
1.355.077,65 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
239.131,35
Valoarea contributiei proprii
32.534 RON
Valoarea cheltuielilor neeligibile
106.723 RON
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
256.921,21 RON
Suma rambursata pana in prezent
1.342.513,82 RON
Suma solicitata si nerambursata
RON
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
7
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Vatasoiu Mona-expert jurist (03/08/2009-30/06/2011)‎‎
Puia Maria Cristina-responsabil financiar (03/08/2009-30/06/2011)‎‎
Georgescu Cecilia-responsabil ethnic (03/08/2009-30/06/2011)‎‎
Bratu Iuliana-manager proiect (03/08/2009-30/06/2011)‎‎
Pipernea Anamaria-responsabil administrative (03/08/2009-30/06/2011)‎‎
Darie Neli Pusa-expert (01/10/2009-30/06/2011)‎‎
Oprean Letitia-expert (01/10/2009-30/06/2011)‎‎
Georgescu Cecilia-expert (01/10/2009-30/06/2011)‎‎
Bratu Iuliana-expert (01/10/2009-30/06/2011)‎‎
Oprean Constantin-expert (01/10/2009-30/06/2011)‎‎
Muscalu Emanoil-expert (01/10/2009-30/06/2011)‎‎
Mironescu Monica-expert (01/10/2009-30/06/2011)
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect