Îmbunătăţirea Managementului Instituţional al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. (13037)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2011
Data inceperii proiectului
25.05.2010
Data terminarii proiectului
24.11.2010
Durata proiectului
6 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Alexandra MITREA
Program Operational (PO)
POS CCE
Axa Prioritara (AP)
-
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
-
Beneficiar
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Litere şi Arte
Obiectivul general
Îmbunătățirea managementului instituţional al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în întreg sectorul administrativ
Obiective specifice
- Extinderea reţelei de intranet a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu pentru a include toate facultăţile şi departamentele Universităţii‎‎‎
‎- Crearea unei arhive digitale care să permită stocarea tezelor de doctorat, a dizertațiilor si a lucrărilor de licență, precum si a cărţilor sau lucrărilor publicate de cadrele didactice ale Universităţii Lucian Blaga din Sibiu in vederea valorificării rezultatelor cercetărilor recente‎‎‎
‎- Crearea unei structuri responsabile cu imaginea si promovarea instituţională în vederea creşterii vizibilităţii Universităţii Lucian Blaga din Sibiu în spaţiul european dar şi internaţional‎‎‎
‎- Extinderea legăturilor externe ale Universităţii Lucian Blaga prin îmbunătăţirea siturilor în limbi străine (care să includă, obligatoriu, detalii legate de programele de studiu, specializări, planuri de învăţământ, programe analitice) ale tuturor facultăţilor şi departamentelor‎‎‎
‎- Consolidarea centrelor de cercetare care funcționează în cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu prin continuarea informatizării bazei materiale‎‎‎
- Promovarea imaginii de cercetare-dezvoltare a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu pe direcțiile de cercetare ale Centrelor de Cercetare in cadrul unor consorții europene de profil‎‎‎
‎- Facilitarea accesului cercetătorilor din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu la informațiile de ultima ora in domeniile direcțiilor de cercetare
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
458.970,00 RON
Valoare finantata din fonduri europene
390.000,00 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
68.970,00 RON
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
451.871,00
Suma solicitata si nerambursata
21.478,00
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
-
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect