Formare profesională în domeniul securității și sănătății în muncă (POSDRU/39/3.2/G/26581)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2011
Data inceperii proiectului
03.08.2009
Data terminarii proiectului
28.02.2011
Durata proiectului
19 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Lucian-Ionel CIOCA
Program Operational (PO)
POSDRU 2007-2013
Axa Prioritara (AP)
AP 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
DMI 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajați pentru promovarea adaptabilității”
Beneficiar
ULBS – Centrul CONCEPT
Obiectivul general
Creșterea calităţii resurselor umane din cadrul organizațiilor participante la cursul de formare continuă în scopul obținerii competenţelor necesare îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă, prin însuşirea managementului evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în Regiunea Centru.
Obiective specifice
1. Implementarea unei culturi organizaţionale orientată spre eliminarea riscurilor profesionale în cadrul organizaţiilor din Regiunea Centru;‎‎
2. Creşterea productivităţii muncii şi competitivităţii organizaţiilor participante din Regiunea Centru;‎‎
3. Creşterea gradului de performanţă a angajaţilor prin formarea de competenţe, aptitudini şi comportamente în rândul diferitelor categorii de personal.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
1.803.288 RON
Valoare finantata din fonduri europene
1.729.770 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
35.301,00 RON
Valoarea cheltuielilor neeligibile
38.217,00 RON
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
270.992,51 RON
Suma rambursata pana in prezent
369.923,11 RON
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
2
Pe termen lung din alta organizatie
5
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect