Stagiile de practică - coordonate în dezvoltarea profesională a studenților (POSDRU/22/2.1/G/19312)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2011
Data inceperii proiectului
02.03.2009
Data terminarii proiectului
30.06.2010
Durata proiectului
16 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Blanca GRAMA
Program Operational (PO)
POSDRU 2007-2013
Axa Prioritara (AP)
AP 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
DMI 2.1 - Tranziția de la şcoală la o viaţă activă
Beneficiar
Universitatea
Obiectivul general
- Obiectivul general al proiectului vizează creşterea adaptabilităţii pe piața forței de muncă a tinerilor studenți şi creșterea inserției profesionale a acestora.‎‎‎‎‎
- Proiectul propune organizarea stagiilor de practică la parteneri sub îndrumarea tutorilor contribuind astfel la tranziţia de la pregătirea academică oferită de Universitate la viaţa activă. Studentul trebuie să înţeleagă semnificaţia stagiilor de practică şi importanţa acestora pentru dezvoltarea sa şi formarea profesională ulterioară.
Obiective specifice
- dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor prin adaptarea programelor de instruire practică la cerinţele specializării spre creşterea inserţiei profesionale;‎‎‎‎‎
- formarea competenţelor specifice ale tutorilor şi ale coordonatorilor de practică, ca persoane ce îndrumă practica şi contribuie la formarea profesională a studenţilor;‎‎‎‎‎
- dezvoltarea unui plan de carieră pentru studenţi prin activităţi de consiliere şi orientare profesională.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
999.442,00 RON
Valoare finantata din fonduri europene
979.453,16 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
0
Valoarea contributiei proprii
19.988,84 RON
Valoarea cheltuielilor neeligibile
0
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
256.242,75 RON
Suma rambursata pana in prezent
782.731,18 RON
Suma solicitata si nerambursata
RON
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
5
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
11
Pe termen scurt din alta organizatie
10
Alte detalii
Echipa
Grama Blanca Giorgiana - director (01/04/2009-31/10/2010)‎‎‎
Puia Maria Cristina - responsabil financiar (01/04/2009-31/10/2010)‎‎‎
Badila Daniela - jurist consult (01/04/2009-31/10/2010)‎‎‎
Sand Camelia - referent (01/04/2009-31/07/2007)‎‎‎
Mogosanu Cristina C-tina - referent (01/04/2009-31/10/2010)‎‎‎
Radulescu Gina Viorica - responsabil achizitii (01/06/2009-01/10/2009)‎‎‎
Brad Remus Ovidiu - programator expert (01/08/2009-31/12/2009)‎‎‎
Chiru Sorin Claudian - tutore practica (01/10/2009-31/10/2009)‎‎‎
Teodorescu Gabriela - tutore practica (01/10/2009-31/12/2009)‎‎‎
Chiru Nicoleta - tutore practica (01/10/2009-31/10/2009)‎‎‎
Donescu Daniela - tutore practica (01/10/2009-31/10/2009)‎‎‎
Duma Alina - tutore practica (01/10/2009-31/12/2009)‎‎‎
Neagu Mihaela - tutore practica (01/10/2009-31/12/2009)‎‎‎
Florea Daniel Horia - tutore practica (01/10/2009-31/12/2009)‎‎‎
Brate Adrian - treiner formator (01/10/2009-31/12/2009)‎‎‎
Florea Bogdan - treiner formator (01/10/2009-31/12/2009)‎‎‎
Lotrean Eugenia - tutore practica (01/10/2009-31/12/2009)‎‎‎
Ogrean Ovidiu - tutore practica (01/10/2009-31/12/2009)‎‎‎
Pastiu Laura - tutore practica (01/10/2009-31/12/2009)‎‎‎
Tanasescu Cristina - treiner – expert (01/03/2010-30/04/2010)‎‎‎
Cindrea Ioan - treiner – expert (01/03/2010-30/04/2010)‎‎‎
Mara Daniel - consilier (01/03/2010-31/05/2010)‎‎‎
Iordanescu Cornelia - treiner – expert (01/03/2010-31/05/2010)‎‎‎
Bucuta Mihaela - consilier (01/03/2010-31/05/2010)
Partenerii proiectului si rolul acestora
1. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu‎‎‎‎‎
2. SC Psihotest Consult SRL‎‎‎‎‎
3. SC Faurecia Seating Talmaciu SRL‎‎‎‎‎
4. Institutul Naţional de Dezvoltare Cercetare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahar Brașov‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎
Rolul partenerilor:‎‎‎‎‎
- participare la activităţile de informare şi publicitate;‎‎‎‎‎
- participare la Campanie de informare pentru studenţi „Rolul stagiilor de practică în evoluţia profesională a studenţilor”;‎‎‎‎‎
- crearea de baze de date (înregistrarea grupului ţintă);‎‎‎‎‎
- participare la activităţile de instruire pentru tutori şi coordonatori de practică;‎‎‎‎‎
- elaborarea caietelor de practică de specializare;‎‎‎‎‎
- îndrumarea prin tutorii desemnaţi a stagiilor de practică a studenţilor la parteneri (în funcţie de programa analitică a specializării şi in colaborare cu coordonatorii de practică desemnaţi de Universitate), cf. Ordinului Ministrului nr. 3955/ 09.05.2008 şi Legii 258/2007;‎‎‎‎‎
- participare la Seminar „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect