Perfecţionarea personalului cu pregătire tehnică superioară si medie din sectorul industriei prelucrătoare în domeniul tehnicilor de proiectare, fabricaţie şi analiză tehnică asistată de calculator şi dezvoltarea abilităţilor manageriale pentru coordonarea echipelor tehnice de lucru (POSDRU/39/3.2/G/22512)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2011
Data inceperii proiectului
03.08.2009
Data terminarii proiectului
31.05.2011
Durata proiectului
22 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Octavian BOLOGA
Program Operational (PO)
POSDRU 2007-2013
Axa Prioritara (AP)
AP
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
DMI 3.2
Beneficiar
Universitatea
Obiectivul general
Implementarea unor programe modulare de formare profesională care să ofere grupului ţintă posibilitatea de a se perfecţiona proiectare, fabricaţie şi analiză tehnică asistată de calculator pentru eficientizarea muncii şi creşterea adaptabilităţii factorului uman.
Obiective specifice
- Încurajarea unei pregătiri profesionale cât mai flexibile, care să faciliteze adaptarea rapidă a membrilor grupului țintă la reforma și evoluția dinamică a pieței muncii;‎‎‎‎‎‎‎
- Însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor, priceperilor și obișnuințelor privind metodele, strategiile și algoritmii de proiectare asistată de calculator;‎‎‎‎‎‎‎
- Cunoașterea structurii și a principiilor de exploatare a mașinilor unelte cu comandă numerică;‎‎‎‎‎‎‎
- Însușirea de cunoștințe privind principii, tehnici și pachete software pentru operarea și Interfațarea echipamentelor de comandă numerică;‎‎‎‎‎‎‎
- Identificarea posibilităților tehnice de trecere de la sistemele de producție neautomatizate la producția automatizată flexibilă;‎‎‎‎‎‎‎
- Aplicarea principiilor și tehnicilor avansate de programare a echipamentelor CNC;‎‎‎‎‎‎‎
- Însușirea de cunoștințe privind efectuarea de calcule de optimizare încă din faza de proiectare cu ajutorul programelor software specializate în vederea reducerii timpului dintre proiectarea produsului și lansarea lui în fabricație;‎‎‎‎‎‎‎
- Însușirea de cunoștințe privind tehnici de modelare și simulare a sistemelor mecanice și electromecanice;‎‎‎‎‎‎‎
- Dezvoltarea și adoptarea unui sistem eficient de evaluare a atributelor flexibilității fabricației pentru mașinile - unelte cu comandă numerică (posibilitatea de a procesa piese cu comandă numerică, precizia prelucrării pieselor, uşurința schimbării sculelor, uşurinţa interconectării mașinii cu componentele sistemului, performanța calculatorului din dotarea mașinii); - Îmbunătățirea polivalentei participanților pe posturile de lucru cu cel puțin două posturi;‎‎‎‎‎‎‎
- Creșterea productivității muncii și dezvoltarea abilităților manageriale pentru coordonarea echipelor tehnice de lucru;‎‎‎‎‎‎‎
- Formarea și exersarea capacităților de adaptare la noile tehnici de lucru și a noțiunilor de managementul schimbării în vederea dezvoltării unei culturi organizaționale și a unui leadership performante.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
1.450.768 RON
Valoare finantata din fonduri europene
1.137.643,40 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
200.760,60 RON
Valoarea contributiei proprii
27.314 RON
Valoarea cheltuielilor neeligibile
85.050 RON
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
223.414,14 RON
Suma rambursata pana in prezent
1.175.076,45 RON
Suma solicitata si nerambursata
RON
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
10
Pe termen lung din alta organizatie
5
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Bologa Octavian-manager proiect (03/08/2009-03/06/2011)‎
Racz Sever Gabriel-responsabil administrative (03/08/2009-03/06/2011)‎
Breaz Radu Eugen-responsabil tehnic (03/08/2009-03/06/2011)‎
Puia Maria Cristina-responsabil financiar (03/08/2009-03/06/2011)‎
Vatasoiu Mona-consilier juridic (03/08/2009-03/06/2011)‎
Bologa Octavian-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Turcu Nicolae-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Deac Cristian Valeriu-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Breaz Radu Eugen-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Racz Sever Gabriel-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Oleksik Valentin-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Biris Cristina-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Girjob Claudia Emilia-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Motoc Vasile-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Tera Melania-expert termen lung (28/12/2009-03/06/2011)‎
Draghiciu Anca Lucretia-expert termen lung (04/03/2010-03/06/2011)‎
Gogan Ana Cristina-expert termen lung (04/03/2010-30/01/2013)‎
Tudor Mircea Eugen-expert termen lung (04/03/2010-03/06/2011)‎
Pampu Catalina Nicoleta-expert termen lung (04/03/2010-03/06/2011)‎
Albu Mihaela Maria-expert termen lung (13/01/2011-03/06/2011)
Partenerii proiectului si rolul acestora
1. AGIR București‎‎‎‎‎‎‎
Rolul partenerului‎‎‎‎‎‎‎
- oferirea accesului partenerului principal la baza de date deținută de AGIR, în vederea selectarii companiilor din grupul țintă;‎‎‎‎‎‎‎
- publicarea în ziarul propriu a comunicatelor de presa referitoare la lansarea, implementarea și evaluarea proiectului;‎‎‎‎‎‎‎
- realizarea pe site-ul instituției a unei secțiuni speciale, ce va susține, comunicarea între ofertanții de perfecționare și beneficiarii acesteia pe tot parcursul celor 22 de luni de implementare;‎‎‎‎‎‎‎
- evaluare și raportare.
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect