Centru de Cercetare de laborator, clinică şi paraclinică în domeniul medicinii respiratorii pediatrice CCMRP COD SMIS 2601; ID 116 (2601; ID 116)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
15.03.2011
Data inceperii proiectului
01.01.2009
Data terminarii proiectului
01.03.2011
Durata proiectului
26 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Mihai Leonida NEAMŢU
Program Operational (PO)
POS CCE
Axa Prioritara (AP)
AP 2 „Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare”
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
OP 2.2.1. „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)
Beneficiar
Universitatea
Obiectivul general
Crearea unui centru de cercetare pediatrică ultraperformant în scopul creşterii capacităţii de cercetare, dar şi de diagnostic şi tratament în medicina pediatrică, dezvoltarea în compartimentele de laborator a unor tehnologii de tratament modern (inclusiv nanotehnologii şi tehnologii bazate pe celule stem), accesarea programelor cadru europene de cercetare, afirmarea activităţii de cercetare pediatrică.
Obiective specifice
Centrul este structurat pe 6 compartimente de cercetare (2 compartimente de explorări funcţionale pulmonare, 2 compartimente de biologie celulară şi moleculară, 1 compartiment de biofizică/farmacologie, 1 compartiment de biochimie/chimie moleculară).
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
8.980.603,08 RON
Valoare finantata din fonduri europene
7.589.886,78 RON
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
1.390.716,30 RON
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
1.138.483,01 RON / 1.138.483,01 RON
Suma rambursata pana in prezent
6.600.443,34 RON
Suma solicitata si nerambursata
0 RON
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
5
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
-
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect