Excelenţă academică în Învăţământul la Distanţă şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă – un demers pentru calitate (POSDRU /86/1.2/S/61878)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
13.04.2011
Data inceperii proiectului
01.12.2010
Data terminarii proiectului
31.01.2013
Durata proiectului
26 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Prof. univ. dr. ing. Gligor Ciortea
Program Operational (PO)
POSDRU 2007-2013
Axa Prioritara (AP)
1-Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
DMI 1.2 - Calitate în învăţământul superior
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Constă în asigurarea calității, dezvoltarea și îmbunătățirea procesului de Învățământul la Distanta – Frecvență Redusă (ID/IFR prin îmbinarea învățământului tradițional cu noile tehnologiile TIC și e-Learning (numit Blended Learning). Obiectivul general al proiectului propus contribuie la realizarea obiectivului general ale axei prioritare1 și DMI 1.2 – restructurarea și îmbunătățirea sistemului de educație și formare profesională în vederea creșterii capacității acestuia de a furniza educație și formare profesională inițiala și continuă de calitate. Activitățile preconizate vor încuraja parteneriatul activ între cele patru instituții de învățământ superior, implementarea unui sistem educațional calitativ și competitiv și formarea continua a actorilor cheie implicați în forma de învățământ ID-FR, ținând cont de contextul European existent, atât la nivel educațional cât și pe piața muncii– procesul Bologna si Strategia Lisabona.
Obiective specifice
• Perfecționarea managementului calității în ID/IFR la nivel de consorțiu universitar, ridicarea standardelor de calitate, configurarea și implementarea de proceduri pentru managementul calității, de criterii și indicatori de calitate la nivelul celor patru parteneri în ID/IFR; ‎‎‎
• perfecționarea actorilor cheie implicați în tehnologiile ID/IFR prin formare continua; ‎‎‎
• extinderea și implementarea metodelor de lucru inovative și productive în noile tehnologii TIC: platforme e-learning, softuri specializate pentru activitățile de predare/învățare; ‎‎‎
• Creșterea accesului la învățământul superior de tip ID/IFR. ‎‎‎
Obiectivele specifice sunt în acord cu obiectivele specifice ale DMI 1.2., respectiv: ‎‎‎
• Extinderea oportunităților de învățare și promovarea inovării în învățământul superior ‎‎‎
• Imbunătățirea managementului universitar și creșterea capacității instituțiilor de învățământ superior de a furniza calificări superioare, adaptat cerințelor în schimbare ale pieței muncii prin formarea și perfecționarea actorilor cheie în tehnologiile ID/IFR ‎‎‎
• Dezvoltarea și implementarea sistemului de asigurare a calității în universități. Proiectul își propune o abordare integrată, care va urmări atât dezvoltarea și implementarea instrumentelor, procedurilor, metodologiilor și mecanismelor, monitorizarea și evaluarea acestora, cât și formarea și perfecționarea personalului și a actorilor cheie implicați în forma de învățământ ID/IFR, beneficiari finali indirecți fiind studenții.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
8.093.835,00
Valoare finantata din fonduri europene
5.813.313,89
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
1.736.441,41
Valoarea contributiei proprii
154.076,70
Valoarea cheltuielilor neeligibile
390.000,00
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
5950500,34
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
15
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Ciortea Gligor - manager proiect (06/12/2010-31/01/2013)‎‎
Marza Stefan Bogdan - asistent manager proiect (06/12/2010-31/01/2013)
Petrescu Iordan - responsabil resurse umane (07/12/2010-31/01/2013)‎‎
Grama Blanca Giorgiana - responsabil resurse umane (06/12/2010-31/01/2013)‎
Oprean Constantin - responsabil calitate (06/12/2010-31/01/2013)‎
Stoicescu Dorin Gheorghe - responsabil vizibilitate (06/12/2010-30/11/2012)‎‎
Puia Maria Cristina - responsabil financiar (06/12/2010-31/01/2013)‎‎
Badila Daniela - consultant juridic (06/12/2010-31/01/2013)‎‎
Sofonea Florin Daniel - responsabil pagina Web (21.01.2011-20.01.2013)‎‎
Duse Carmen Sonia - expert termen lung (03.02.2011-31/12/2011)‎‎
Sand Camelia - expert termen lung (03.02.2011-31/12/2011)‎‎
Varga Dragos Valentin - expert termen lung (03.02.2011-31/12/2011)‎‎
Neagoe Mircea - expert termen lung (08.02.2011-31/12/2011)‎‎
Motoc Vasile - expert prelucrare date economico fin. (24.03.2011-31.01.2013)
Andronic Liana Florenta - expert invatamant (24.03.2011-31.01.2013)‎‎
Dima Gabriel - expert calitate (12/05/2011-30/04/2012)‎‎
Kifor Claudiu Vasile - expert calitate (12/05/2011-30/04/2012) ‎‎
Radulescu Gina Viorica - secretar (20/05/2011-20/02/2012)‎‎
Stanese Radu Dumitru - design grafica (08/09/2011-08/02/2012) ‎‎
Craciunas Silviu - responsabil TIC (26/09/2011-31/01/2013) ‎‎
Romanca Mihai - expert termen scurt (16/01/2012-31/01/2013) ‎‎
Lobont Lucian - expert termen scurt (16/01/2012-31/05/2012)‎‎
Borza Sorin Ioan - expert termen scurt (16/01/2012-31/01/2013) ‎‎
Boncut Mioara - expert editare materiale (03/05/2012-30/09/2012)‎‎
Bandrea Ioan- Expert TIC (03/05/2012-31/01/2013) ‎‎
Nistor Emil - Responsabil IT (03/05/2012-31/01/2013)‎‎
Trocan Maria Daniela - secretar administrativ (01/09/2012-31/01/2013)‎‎
Fulea Claudiu Ioan - legator manual (01/11/2012-31/01/2013) ‎‎
Porosanu Gina Viorica - secretar administrativ (01/11/2012-31/01/2013)‎‎
Stoica Eduard - responsabil IT (15/11/2012-31/01/2013)‎‎
Partenerii proiectului si rolul acestora
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Partener 1‎‎‎‎‎
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Partener 2‎‎‎‎‎
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Partener 3
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect